Схеми по Регламент (ЕС) 702/2014

 • 19.12.2019 - Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните – изменение - отвори документа 485.43 KB
 • 05.12.2019 - Указания за схема на държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните - изменение - отвори документа 1.13 MB
 • 27.11.2019 - Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните – изменение - отвори документа 5.2 MB
 • 27.11.2019 - Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период – изменение - отвори документа 3.41 MB
 • 22.10.2019 г. - Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)” - отвори документа 3.86 MB
 • 06.08.2019 - Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните – изменение - отвори документа 1.25 MB
 • 10.07.2019 г. - Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните - отвори документа 1.07 MB
 • 20.06.2019 г. - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните“ за 2019 г. - отвори документа 8.2 MB
 • 05.04.2019 - Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните - отвори документа 495.4 KB
 • 05.04.2019 - Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae) – изменение - отвори документа 319.08 KB
 • 25.02.2019 г. - Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия - отвори документа 420.67 KB
 • 25.02.2019 г. - Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция - отвори документа 587.02 KB
 • 25.02.2019 г. - Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae) - отвори документа 545.99 KB
 • 31.01.2019 - Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана през 2019 г. - отвори документа 574.09 KB
 • 31.01.2019 - Помощ за участие в изложения през 2019 г. - отвори документа 565.75 KB
 • 31.01.2019 - Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P. през 2019 г. - отвори документа 615.42 KB
 • 05.12.2018 г. - Държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните – изменение - отвори документа 1.0 MB
 • 05.12.2018 г. - Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните - изменение - отвори документа 880.05 KB
 • 23.11.2018 г. - Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период– изменение - отвори документа 564.02 KB
 • 23.11.2018 г. - Помощ за участие в изложения– изменение - отвори документа 514.81 KB
 • 29.08.2018 - Указания за прилагане помощ