Държавни помощи - Инвестиции за доилни съоръжения

  • Заповед за прием 03-РД / 2081 от 17.06.2019 г. - отвори документа 30.5 KB
  • Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животнии с мляко“ за 2019 г. - отвори документа 976.94 KB
  • Заявление за кандидатстване по Схема за държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ - отвори документа 105.0 KB
  • Заявление за плащане на държавна помощ по Схема „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ - отвори документа 71.0 KB
  • Пълномощно - физически лица - отвори документа 64.0 KB
  • Пълномощно - юридически лица - отвори документа 63.0 KB

 

  Списък с активи, за които са определени референтни разходи - Файлът със списъка се намира в папка "Приложения за информация.rar" и е с наименование "Приложение 11 Референтни разходи на ЗТ.xlsx"

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
30 ноември 2019 г.
Краен срок за издаване и за предоставяне на сертификатите за биологично производство за всички кандидати по мярка 11 „Биологично производство“ от ПРСР 2014-2020.

 

Училищен плод