27.07.2015 г. - Указания за предоставяне на помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, на земеделски стопани, отглеждащи едри преживни животни- изменение

  • 27.07.2015 г. - Указания за предоставяне на помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013, на земеделски стопани, отглеждащи едри преживни животни- изменение - отвори документа 969.93 KB

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две