Кампания 2017

 • Заповед № РД 09-586 от 25.06.2018 г., с която е изменена т. I от заповед № РД 09-259 от 22.03.2018 г. - определяне ставката за хектар допустима площ по схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци за кампания 2017 - отвори документа 189.24 KB
 • Заповед № РД 09-572 от 15.06.2018 г. с която се определя размера на плащане на един допустим за подпомагане хектар по СЕПП за кампания 2017 - отвори документа 204.3 KB
 • Заповед № РД 09-571 от 15.06.2018г. за определяне размера на подпомагане по схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (ЗДП) за кампания 2017 - отвори документа 188.91 KB
 • Заповед № РД 09-549 от 08.06.2018 г., с която е изменена заповед № РД 09-967 от 18.12.2017 г. за определяне размера на плащането за едно животно по схемата за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол за Кампания 2017 - отвори документа 189.69 KB
 • Заповед № РД 09-548 от 08.06.2018 г., с която е изменена заповед № РД 09-949 от 12.12.2017 г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол за Кампания 2017 - отвори документа 189.75 KB
 • Заповед № РД 09-547 от 08.06.2018 г., с която е изменена заповед № РД 09-948 от 12.12.2017 г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави за Кампания 2017 - отвори документа 189.78 KB
 • Заповед № РД 09-546 от 08.06.2018 г., с която е изменена заповед № РД 09-965 от 15.12.2017 г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за биволи за Кампания 2017 - отвори документа 189.88 KB
 • Заповед № РД 09-545 от 08.06.2018 г. с която е изменена заповед № РД 09-947 от 12.12.2017 г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници за Кампания 2017 - отвори документа 189.39 KB
 • Заповед № РД 09-550 от 08.06.2018 г., с която е изменена заповед № РД 09-968 от 18.12.2017 г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол за Кампания 2017 - отвори документа 189.64 KB
 • Заповед № РД 09-434 от 11.05.2018 г. за определяне ставката за хектар допустима площ по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури за кампания 2017 - отвори документа 188.87 KB
 • Заповед № РД 09-362 от 17.04.2018г. за определяне размера на подпомагане за преходна национална помощ за тютюн за Кампания 2017 - отвори документа 837.44 KB
 • Заповед № РД 09-280 от 29.03.2018 г. определяне размера на подпомагане по схемата за преразпределително плащане (СПП) за кампания 2017 - отвори документа 178.48 KB
 • Заповед № РД 09-259 от 22.03.2018 г. за определяне ставката за хектар допустима площ по схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци за кампания 2017 - отвори документа 191.53 KB
 • Заповед № РД 09-251 от 20.03.2018 г. за определяне ставката за хектар допустима площ по схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) за кампания 2017 - отвори документа 191.45 KB
 • Заповед № РД 09-250 от 20.03.2018 г. за определяне ставката за хектар допустима площ по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна група) за кампания 2017 - отвори документа 191.43 KB
 • Заповед № РД 09-249 от 20.03.2018 г. за определяне ставката за хектар допустима площ по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) за кампания 2017 - отвори документа 191.48 KB
 • Заповед № РД 09-248 от 20.03.2018 г. за определяне ставката за хектар допустима площ по схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) за кампания 2017 - отвори документа 191.63 KB
 • Заповед № РД 46-139 от 28.02.2018г., с която се одобрява окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2017 - отвори документа 45.91 KB
 • ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО СХЕМИТЕ И МЕРКИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ - КАМПАНИЯ 2017 - отвори документа 14.73 KB
 • Инструкция за попълване на електронен опис - кампания 2017 - отвори документа 695.45 KB
 • Електронен опис по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци - кампания 2017 - отвори документа 109.9 KB
 • Заповед № РД 46-428 от 13.12.2017 г., с която се одобрява проект на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане за кампания 2017" - отвори документа 122.03 KB
 • Заповед № РД 09-968 от 18.12.2017 г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол за Кампания 2017 - отвори документа 189.43 KB
 • Заповед № РД 09-967 от 18.12.2017 г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол за Кампания 2017 - отвори документа 189.65 KB
 • Заповед № РД 09-965 от 15.12.2017 г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за биволи за Кампания 2017 - отвори документа 923.34 KB
 • Заповед № РД 09-949 от 12.12.2017 г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол за Кампания 2017 - отвори документа 191.05 KB
 • Заповед № РД 09-948 от 12.12.2017 г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави за Кампания 2017 - отвори документа 190.73 KB
 • Заповед № РД 09-947 от 12.12.2017 г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници за Кампания 2017 - отвори документа 190.84 KB
 • Заповед РД 09-941 от 07.12.2017 г. за определяне размера на плащане на едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони(5 - 9 животни) за 2017 - отвори документа 191.06 KB
 • Заповед РД 09-940 от 07.12.2017 г. за определяне размера на плащане на едно допустимо животно по схемата за обвързано подпомагане за овце -майки и/или кози-майки в планински райони(10-49 животни) за 2017 - отвори документа 191.07 KB
 • Заповед № РД 09-872 от 07.11.2017 г. за определяне на ставките за схемата за преходна национална помощ за овце и кози за Кампания 2017 - отвори документа 200.5 KB
 • Заповед № РД 09-841 от 24.10.2017 г. за определяне на ставките за схемата за преходна национална помощ за говеда за Кампания 2017 г. - отвори документа 193.2 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализирано мляко и млечни продукти - отвори документа 404.87 KB
 • Образец на електронен опис на документите за реализация на мляко и/или млечни за юридически лица – за изтегляне - отвори документа 344.84 KB
 • Образец на електронен опис на документите за реализация на мляко и/или млечни за физически лица – за изтегляне - отвори документа 344.11 KB
 • Образец на електронен опис на документите за реализация на мляко и/или млечни за еднолични търговци – за изтегляне - отвори документа 338.75 KB
 • Списък на ЗС кандидатствали през 2017 кампания, които следва да докажат реализирани количества мляко - отвори документа 1.64 MB
 • Списък на ЗС кандидатствали през 2017 кампания едновременно по СМКЮ и ЕЖСК (месо) - отвори документа 169.88 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2017 - Форма за ЕТ/Юридически лица - отвори документа 614.98 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2017 - Форма за Физически лица - отвори документа 614.71 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2017 - Форма за ЕТ/Юридически лица - отвори документа 158.01 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2017 - Форма за физически лица - отвори документа 157.04 KB
 • Наръчник за кандидатстване - ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2017 - отвори документа 3.28 MB
 • Заповед РД 09-361 от 13.04.2017 г. за изменение и допълнение на заповед № 09-160 от 28.02.2017 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2017 - отвори документа 745.85 KB
 • Заповед № РД 09-278 от 31.03.2017 г. за изменение и допълнение на заповед № 09-160 от 28.02.2017 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2017 - отвори документа 3.83 MB
 • Заповед № РД 46-157 от 28.03.2017 г., с която се изменя и допълва заповед № РД 46-142 от 01.03.2017 г. - отвори документа 52.14 KB
 • Заповед № 09-160 от 28.02.2017 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2017 относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - отвори документа 59.51 KB
 • Приложение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания” 2017 - отвори документа 410.31 KB
 • Приложение за кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие” 2017 - отвори документа 394.16 KB
 • Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат” 2017 - отвори документа 480.05 KB
 • Информация по чл. 19 и 20 от закона за защита на личните данни - отвори документа 322.12 KB
 • Декларация - информация по чл. 19 и 20 от закона за защита на личните данн - отвори документа 363.66 KB
 • Декларация за запознаване с определенията за нередност - отвори документа 269.3 KB
 • Приложение към общо заявление за подпомагане съгласно чл. 17, ал. 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 - отвори документа 459.28 KB
 • Приложение към общо заявление за подпомагане съгласно чл. 17, ал. 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 - отвори документа 327.57 KB
 • Приложение за кандидатстване по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ - отвори документа 377.86 KB

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“;
7 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по помощ de minimis за пчеларите;
7 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине (прием трети транш угоени прасета);
14 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”;
15 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“;
18 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по помощ de minimis за пчеларите;
18 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине (прием трети транш угоени прасета);
31 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”;

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две