Кампания 2018

 • Заповед РД 46-504 от 12.12.2018г., с която се одобрява проект на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2018 - отвори документа 247.85 KB
 • Заповед № РД 09-1085 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за биволи за Кампания 2018 - отвори документа 189.74 KB
 • Заповед № РД 09-1083 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-мляко) за Кампания 2018 - отвори документа 189.44 KB
 • Заповед № РД 09-1082 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) за Кампания 2018 - отвори документа 189.41 KB
 • Заповед № РД 09-1081 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо) за Кампания 2018 - отвори документа 189.56 KB
 • Заповед № РД 09-1080 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ) за Кампания 2018 - отвори документа 188.93 KB
 • Заповед № РД 09-1084 от 12.12.2018г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК) за Кампания 2018 - отвори документа 188.54 KB
 • Заповед № 03-РД/4388 # 2 от 10.12.2018 г., с която се изменят т. III и т. IV от заповед 03-РД/4388 от 26.10.2018 г. - отвори документа 65.23 KB
 • Електронен опис по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци - кампания 2018 - отвори документа 25.69 KB
 • Инструкция за попълване на описа към декларацията по чл.32, ал.1 от Наредба № 3 от 17.02.2015г. - отвори документа 17.72 KB
 • Заповед за определяне размера на плащане на едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10-49 животни) за кампания 2018 - отвори документа 189.56 KB
 • Заповед за определяне на размера на плащане за едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5-9 животни) за кампания 2018 - отвори документа 189.63 KB
 • Заповед № РД 09-994 от 07.11.2018г. за определяне размера на плащането на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързани с производството за Кампания 2018 - отвори документа 189.93 KB
 • Заповед № 03-РД/4338 от 26.10.2018 г. за зареждане на данни и осигуяране на достъп до електронната "Система за въвеждане на данни от външни институции" за кампания 2018 - отвори документа 201.18 KB
 • Заповед № РД 09-952 от 26.10.2018г. за определяне размера на плащането на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството за Кампания 2018 - отвори документа 190.99 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализирано мляко и млечни продукти - отвори документа 813.9 KB
 • Образец на електронен опис на документите за реализация на мляко и/или млечни за юридически лица – за изтегляне - отвори документа 317.09 KB
 • Образец на електронен опис на документите за реализация на мляко и/или млечни за физически лица – за изтегляне - отвори документа 310.72 KB
 • Образец на електронен опис на документите за реализация на мляко и/или млечни за еднолични търговци – за изтегляне - отвори документа 308.92 KB
 • Заповед № 09-192 от 28.02.2018 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2018 относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - отвори документа 224.25 KB

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
7 януари 2019 г.
Започва прием на заявления за финансовата 2019 година по мерките от Национална програма по пчеларство
18 януари 2019 г.
Приключва приемът на заявления за финансовата 2019 година по мерките от Национална програма по пчеларство
28 януари 2019 г.
Започва прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две