Начало - Контакти

 

Централно управление
Държавен фонд "Земеделие"- Разплащателна агенция
Адрес:
София 1618
бул. "Цар Борис III" 136
Централа:
Информация:
02/81-87-100
02/81-87-202
е-мail:
 
Сигнали за измами и корупционни практики
 
Телефон:
 
 
0700-106-16
*на цената на един градски разговор
е-mail:

 

 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕЛЕФОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 
Дирекция „Договориране“
02/81-87-222;
02/81-87-272
Дирекция „Оторизация“
02/81-87-600;
02/81-87-400, 
 
вътр. 746
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)/Лидер
02/ 81-87-400,  
вътр. 828
ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ
02/ 81-87-449;
02/ 81
-87-479
Мярка 214 „Агроекологични плащания“,
Мярка 10 „Агроеколoгия и климат“,
Мярка 11 „Биологично земеделие
02/ 81-87-203
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ
 
Отдел „Вино“
02/ 81-87-505;
02/ 81
-87- 514;
02/ 81
-87-534
Отдел „Плодове и зеленчуци“
02/ 81-87-506
Отдел „Пчеларство, мляко и интервенции”
02/ 81-87-696
Отдел „Промоционални програми“
02/ 81-87-507;
02/8187 517
Отдел „Търговски механизми“
02/ 81-87-530
ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
 
Дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане“
02/ 81-87-316
Дирекция „Инвестиционни схеми за подпомагане“
02/ 81-87-216
РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, САПАРД
02/ 81-87-536;
02/ 81
-87-543
02/ 81-87-169;
02/ 81
-87-283;
02/ 81
-87-291

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 март 2017 г.
Приключва приемът по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период
20 март 2017 г.
Започва прием по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция
20 март 2017 г.
Започва прием по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите от сем Телени червеи (Elateridae)
27 март 2017 г.
Започва прием по мярка Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ от НПП 2017-2019

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две