ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОХРАНЯЕМИ ПАРКИНГИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И МЕСТОДОМУВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ В ЯМБОЛ” ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А”, В ВР. С ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ЗОП



 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две