Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет „Извършване на вътрешни одити по ISO 9001 и 27001в ЦУ и ОД на ДФ „Земеделие”, публикувана на Портала за обществени поръчки под уникален код (ID) 9008618 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
30 юни 2018 г.
Приключва приемът на заявления по временна извънредна мярка за подпомагане на пазара в сектора на плодовете

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две