Обществени поръчки до 01.10.2014г. - Документация за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции - план 2011"

Документация за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции - план 2011"Документация за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции - план 2011"

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА с предмет: “ Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2011”

 

Приложения към документация за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции - план 2011"

 

Отговори на поставени въпроси:
отвори първи документ (PDF)
отвори втори документ (PDF)
отвори трети документ (PDF)
отвори четвърти документ (PDF)
отвори пети документ (PDF)
отвори шести документ (PDF)

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

April
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
10 април 2018 г.
Приключва приемът за помощ за участие на земеделските стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал.
10 април 2018 г.
Приключва приемът по схема за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две