Обществени поръчки до 01.10.2014г. - Документация за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции - план 2011"

Документация за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции - план 2011"Документация за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции - план 2011"

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА с предмет: “ Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2011”

 

Приложения към документация за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции - план 2011"

 

Отговори на поставени въпроси:
отвори първи документ (PDF)
отвори втори документ (PDF)
отвори трети документ (PDF)
отвори четвърти документ (PDF)
отвори пети документ (PDF)
отвори шести документ (PDF)

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две