Отваряне на ценовите предложения за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции - план 2011"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции - план 2011" и на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме Ви, че на 12.05.2011 г. от 10:00 часа, в сградата на Държавен фонд "Земеделие" находяща се на бул. "Цар Борис III" № 136, ще се извърши отварянето на ценовите предложения за посочената процедура.

 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
30 юни 2018 г.
Приключва приемът на заявления по временна извънредна мярка за подпомагане на пазара в сектора на плодовете

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две