Отваряне на ценовите предложения за обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции - план 2011"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с участието Ви, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции - план 2011" и на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме Ви, че на 12.05.2011 г. от 10:00 часа, в сградата на Държавен фонд "Земеделие" находяща се на бул. "Цар Борис III" № 136, ще се извърши отварянето на ценовите предложения за посочената процедура.

 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
7 декември 2018 г.
Приключва приемът по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 -2020 г.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две