Съобщение до участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Застраховане на служителите на ДФ "Земеделие" с рискова застраховка "Живот"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с участието Ви, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Застраховане на служителите на ДФ "Земеделие" с рискова застраховка "Живот" и на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме Ви, че на 04.05.2011 г. от 10:00 часа, в сградата на Държавен фонд "Земеделие" находяща се на бул, "Цар Борис III" № 136, ще се извърши отварянето на ценовите предложения за посочената процедура.

 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
19 юли 2018 г.
Започва прием по Схема за държавна помощ „де минимис“, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 за регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г земеделски стопани за отглеждащи овце-майки и/или кози-майки
19 юли 2018 г.
Започва прием по Схема за държавна помощ „де минимис“, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на земеделски стопани-животновъди, чиито животни са засегнати от болестта чума по дребните преживни животни в област Ямбол и област Бургас, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две