Съобщение до участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Застраховане на служителите на ДФ "Земеделие" с рискова застраховка "Живот"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с участието Ви, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Застраховане на служителите на ДФ "Земеделие" с рискова застраховка "Живот" и на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме Ви, че на 04.05.2011 г. от 10:00 часа, в сградата на Държавен фонд "Земеделие" находяща се на бул, "Цар Борис III" № 136, ще се извърши отварянето на ценовите предложения за посочената процедура.

 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

April
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
10 април 2018 г.
Приключва приемът за помощ за участие на земеделските стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал.
10 април 2018 г.
Приключва приемът по схема за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две