Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Реализация на животни по схемите за обвързано подпомагане се доказва с документи, издадени до 30 септември

   Документите за доказване на реализираните на пазара животни трябва да са издадени в периода от 1 октомври 2018 г. до 30 септември 2019 г. Те трябва да бъдат представени в срок от 5 до 31 октомври 2019 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ - РА. Това е разписано в указанията на МЗХГ към земеделските стопани, които доказват реализация на животни по схемите за обвързано подпомагане за Кампания 2019.

   Изискванията се прилагат за първи път и се отнасят за Схемите за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ), за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо) и за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК). Целта е да се улеснят земеделските стопани при доказване реализацията на животни по горе цитираните схеми.

   Реализацията на животните по СМКЮ, ЕЖСК (месо) и ДПЖСК трябва да е придружена от ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на животни, когато се касае за реализация на живи животни в границите на страната или сертификат за вътрешна търговия с ЕС и/или Сертификат за здравословно състояние при износ, когато реализацията на живи животни е извършена извън границите на страната, както и счетоводни документи.

   Реализацията на животни няма да се счита за валидна, когато статусът за движение на животни във ВЕТИС не е „завършен“ или когато статусът на придвижваното животно не е „пристигнало“, независимо от това дали са придружени от счетоводни документи и номер на ветеринарномедицинско свидетелство или сертификат.Срокът, в който животните, заявени по схемите за обвързано подпомагане (СМКЮ, ЕЖСК-месо и ДПЖСК), следва да останат в стопанството за Кампания 2019 е 5 септември 2019 г.. За животните, заявени по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки (ПНДЖ 3) срокът е 25 септември 2019 г. включително.

   Минималната реализация по СМКЮ е 0,2 бр. животни от същия вид на допустимо за подпомагане животно по схемата, а за тези под селекционен контрол е 0,25 бр. За ДПЖСК изискванията се различават в зависимост от заявената порода .

 

   13 август 2019 г.                                                 ДФ „Земеделие“- РА

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

December
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
3 декември 2019 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за земеделски стопани отглеждащи Източнобалканска свиня;
5 декември 2019 г.
Приключва приемът на заявления по помощта de minimis за овце-майки и кози-майки, които не са реализирали на пазара минимално изискуемите количества мляко по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол за Кампания 2018;

 

Училищен плод