Новини

Подадени са 21 заявления за компенсация на щети по животни и кошери

small

21 земеделски стопани подадоха в областните дирекции на ДФЗ заявления по схемата за Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия.


Публикуванa на 01.03.2016г.

Прочети цялата новина

ДФЗ започна изплащане на субсидии по мярка 11 от ПРСР 2014-2020

small

Държавен фонд „Земеделие“ започна поетапното изплащане на субсидиите по мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.


Публикуванa на 29.02.2016г.

Прочети цялата новина

Фонд „Земеделие“ плати над 46 млн. лева по мярка 12 от ПРСР 2014-2020 г.

small

Днес Държавен фонд „Земеделие“ плати 46 131 686 лева на 10 511 земеделски стопани по мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от ПРСР 2014-2020 година.


Публикуванa на 26.02.2016г.

Прочети цялата новина

1.5 милиона лева за застраховане на селскостопанска продукция

small

Бюджетът за 2016 г. по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция е 1.5 млн. лева, реши Управителният съвет на ДФЗ.


Публикуванa на 26.02.2016г.

Прочети цялата новина

Помощ от 28 млн. лева за 2016 г. за хуманно отношение към птиците

small

Държавната помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците е със срок на прилагане до края на 2017 г. Помощта покрива направени разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците, поети за най-малко 5 години.


Публикуванa на 26.02.2016г.

Прочети цялата новина


 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две