телефони ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

ДФ „Земеделие“ организира „Дни на отворени врати“ в страната

    През тази година ДФ „Земеделие“ – РА ще организира „Дни на отворени врати“ във всички свои областни дирекции. Графикът за тяхното провеждане е одобрен от изпълнителния директор на институцията Живко Живков.

      Инициативата „Дни на отворени врати“ е в съответствие с подхода за публичност и прозрачност в работата на институцията, която е част от приоритетите в програмата на изпълнителния директор Живко Живков. Отворените врати се организират в изпълнение на стратегическите цели на ДФЗ за подобряване обслужването на граждани и повишаване доверието във фонда, както и превенция на корупцията и противодействие на измамите.

   В рамките на инициативата „Дни на отворени врати в ДФ „Земеделие“- РА ще бъдат осигурени специални приемни за граждани в регионалните структури на фонда. Кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки по възникнали казуси, да подават сигнали и жалби, както и да правят предложения за подобряване работата.

    За регионалните медии ще бъде организирано и посещение на място на обект, финансиран от ДФ „Земеделие“ със средства от националния бюджет или от европейските фондове. Така обществеността ще може да се запознае с добрите практики в българското селско стопанство, осъществени с подкрепата на Разплащателната агенция.

   Първите „Дни на отворени врати“ ще бъдат организирани в областните дирекции на ДФЗ в Благоевград - на 15.03.2018 г. и в Плевен – на 29.03.2018 г.  

 

ОД на ДФЗ Дата
ОД Благоевград                                           15.3.2018 г.      
ОД Бургас 6.7.2018 г.
ОД Варна 5.7.2018 г.
ОД Велико Търново 19.4.2018 г.
ОД Враца  17.5.2018 г.
ОД Добрич 4.7.2018 г.
ОД Кърджали 28.6.2018 г.
ОД Кюстендил/Перник 21.6.2018 г.
ОД Ловеч/Габрово  30.5.2018 г.
ОД Монтана/Видин 10.5.2018 г.
ОД Пазарджик 12.4.2018 г.
ОД Плевен 29.3.2018 г.
ОД Пловдив  4.9.2018 г.
ОД Разград/Силистра  11.9.2018 г.
ОД Русе 10.9.2018 г.
ОД Смолян  17.10.2018 г.
ОД Стара Загора 24.10.2018 г.
ОД Хасково 25.10.2018 г.
ОД Шумен/Търговище                                    12.9.2018 г.
ОД Ямбол/Сливен   3.10.2018 г.

 

  

 

     23 февруари 2018 г.                                          ДФ „Земеделие“ - РА

 

 

 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
8 февруари 2019 г.
Приключва приемът на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две