телефони ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Важно за биопроизводителите!

     Министерството на земеделието, храните и горите оповести в съобщение на страницата си, че няма да поднови разрешението на „Кю Сертификейшън“ АД за контрол на биологично производство.

    В тази връзка и с оглед на изтичащия срок на издаденото им разрешение Ви информираме, че е необходимо да изберете самостоятелно друго контролиращо лице, с което да сключите нов индивидуален договор за контрол и сертификация, който следва да осигури непрекъсване в системата на контрол. Новият договор трябва да е в сила най-късно от 31.03.2019 г. Актуален списък на контролиращите лица, с издадени разрешения по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС и сроковете им на валидност е наличен на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите – „Информационен регистър на лицата получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство“.

    Съгласно чл. 39, т. 1, буква г), т. 2, буква д) и т. 3, буква г) от НАРЕДБА № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 – 2020 г. е необходимо да представите пред ДФЗ-РА копие на новия договор с контролиращо лице и документ, удостоверяващ непрекъсването на контрола, с подаването на заявлението за подпомагане за кампания 2019.

 

               29 март 2019 г.                               ДФ „Земеделие“-РА

 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две