телефони ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

ДФЗ организира „Дни на отворени врати“ във Видин и Монтана

   Утре, 5 юни – вторник, ще се проведе „Ден на отворени врати“ във ОД на ДФЗ Видин, а на 6 юни - в областната структура в Монтана. Временните офиси за граждани ще работят за посетители от 10 ч. до 14 ч. При завишен интерес от страна на земеделските стопани, ще работят до 17.30 ч.

  Приемната във Видин ще бъде разположена на първия етаж в сградата на ОД на ДФ „Земеделие на ул. „Цар Александър II“ № 13. Областната дирекция в Монтана се намира на бул. „Трети март“ № 74 – трети етаж. И за двата дни е организирано посещение за регионалните медии на обект, финансиран от ДФЗ. Тръгването към обектите ще бъде от 11:30 ч. от офисите на областните дирекции.

  През тази година ДФ „Земеделие“ – РА организира „Дни на отворени врати“ във всички свои областни дирекции. Графикът за тяхното провеждане е одобрен от изпълнителния директор на институцията Живко Живков. В края на февруари той беше публикуван на страницата на фонда. Поради неотложни ангажименти и непредвидени обстоятелства са направени промени в графика.

 Инициативата премина успешно в областните дирекции на ДФЗ Благоевград, Плевен и Пазарджик.

 

Дирекция град

Дата

ОД Благоевград

15.3.2018

ОД Бургас

13.7.18

ОД Варна

12.7.18

ОД Велико Търново

12.6.18

ОД Враца

13.6.18

ОД Добрич

11.7.18

ОД Кърджали

28.6.2018

ОД Перник

20.6.18

ОД Кюстендил

21.6.18

ОД Габрово

27.6.18

ОД Ловеч

28.6.18

ОД Видин

5.6.18

ОД Монтана

6.6.18

ОД Пазарджик

12.4.2018

ОД Плевен

29.3.2018

ОД Пловдив

4.9.2018

ОД Силистра

10.10.18

ОД Разград

14.9.18

ОД Русе

11.10.18

ОД Смолян

17.10.2018

ОД Стара Загора

24.10.2018

ОД Хасково

25.10.2018

ОД Търговище

13.9.18

ОД Шумен

12.9.2018

ОД Сливен

4.10.18

ОД Ямбол

3.10.2018

 

 

 

 

 

   Инициативата „Дни на отворени врати“ е в съответствие с подхода за публичност и прозрачност в работата на институцията, която е част от приоритетите в програмата на изпълнителния директор Живко Живков. Отворените врати се организират в изпълнение на стратегическите цели на ДФЗ за подобряване обслужването на граждани и повишаване доверието във фонда, както и превенция на корупцията и противодействие на измамите.

  В рамките на инициативата „Дни на отворени врати в ДФ „Земеделие“- РА ще бъдат осигурени специални приемни за граждани в регионалните структури на фонда. Кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки по възникнали казуси, да подават сигнали и жалби, както и да правят предложения за подобряване работата.

 

   4 юни 2018 г.                                                        ДФ „Земеделие“-РА

 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
8 февруари 2019 г.
Приключва приемът на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две