телефони ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Фонд “Земеделие” изплати субсидиите и краткосрочните заеми за 2010 г.

     През последните четири месеца Държавен фонд „Земеделие” преведе по сметките на близо 2100 зърнопроизводители и животновъди над 43 500 000 лв., които се отпускат от държавния бюджет като безвъзмездна помощ и краткосрочно кредитиране за отрасъла.
     Общият усвоен ресурс по държавното подпомагане за 2010 година достигна 71 215 000 лв. Помощта е изплатена на близо 10 500 кандидати при подпомогнати 7 076 през миналата година.
     Финансирането за периода от септември до декември 2010 г. бе по няколко схеми:
 
І. Кредитни схеми:
·          Кредит за покупка на фураж и/или фуражни компоненти за овце, кози, крави и биволици през 2010 г. Поради по-големия брой на подадени заявления за кредитиране, Управителният съвет увеличи финансовия ресурс и по този начин се даде възможност на още 230 фермери да получат средства за изхранване на животните.
·          Кредити на свиневъди и птицевъди за покупка на фураж и/или фуражни компоненти.
По посочените кредитни схеми са подпомогнати 1508 фермери за 31 849 890 лв.
 
·          Кредити за покупка на семена и минерални торове за производство на пшеница, реколта 2011 г.
Подпомогнати са общо 334 зърнопроизводители за 7 955 360 лв.
 
ІІ. Субсидии:
·          Временна държавна помощ за подпомагане на земеделските производители на селскостопанска продукция в млечното животновъдство с цел съхраняване на стопанствата при настоящата финансова и икономическа криза. Тази схема приключи през м. август, но с решение на УС от 7 октомври 2010 г. бе прието да се извърши доплащане на фермери, получили подпомагане за отглеждане на биволици. С решение на Управителния съвет на фонда от 11 ноември се уважиха исканията и на всички биволовъди, които не са успели да кандидатстват по мярката. В резултат на тези решения на УС са подпомогнати допълнително още 93 биволовъди с 289 583 лв.
·          Временна държавна помощ за подпомагане на земеделските производители на селскостопанска продукция с цел съхраняване на стопанствата в условията на икономическата и финансова криза. Подпомогнати са 160 стопанства от сектори „Свиневъдство” и „Птицевъдство” с общ ресурс от 3 427 920 лв.
·          Схема за предоставяне на държавна помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на българско овчарско куче и каракачанско куче. Кандидатствали са две асоциации за 3 515 лв.
 
ІІІ. Разсрочване на кредити за животновъдството, получени през 2008 г. и 2009 година:
 
     Управителния съвет даде възможност фермерите, засегнати от финансовата и икономическа криза, да разсрочат задълженията си по сключени договори за заеми през 2008 и 2009 г. От тази възможност са се възползвали над 1700 фермери.
 
 
 
22декември 2010 г.                                     ДФ „Земеделие” –
   Разплащателна агенция
 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2 март 2018 г.
Приключва приемът по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”.
13 март 2018 г.
Започва прием по схемата за държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците.
19 март 2018 г.
Започва прием за минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, за животновъди от област Бургас, пострадали от наводненията през октомври 2017 г.
20 март 2018 г.
Започва прием за помощ за участие на земеделските стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал.
20 март 2018 г.
Започва прием по схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите от семейство Телени червеи (Elateridae)
20 март 2018 г.
Започва прием по схема за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция.
20 март 2018 г.
Приключва приемът по схемата за държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците.
26 март 2018 г.
Започва прием по схема за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия.
30 март 2018 г.
Приключва приемът за минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, за животновъди от област Бургас, пострадали от наводненията през октомври 2017 г.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две