телефони ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Архив на новините за 2010 г.


Удължава се срокът за представяне на удостоверенията за платени данъци

До 20 декември 2010 г. се удължава срокът., в който земеделските производители, които са подали документи по схемите за национални доплащания и очакват субсидии, да представят удостоверение от Националната агенция по приходите (НАП) за липса на задължения.


Публикуванa на 14.12.2010г.

Прочети цялата новина

Започва прием по три мерки от Националната програма за пчеларство

От 13 декември 2010 г. в Разплащателната агенция започва прием на заявления за подпомагане по три мерки от новата Национална програма по пчеларство, която обхваща тригодишния период 2011-2013 година. Документи ще се приемат за „Борба срещу вароатозата”, „Мерки за подкрепа на извършването на физико- химичен анализ на пчелния мед” и „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелни кошери в общността”.


Публикуванa на 09.12.2010г.

Прочети цялата новина

Фонд „Земеделие” ще компенсира стопаните за унищожената им реколта от градушки и наводнения

От 1 февруари до 31 март 2011 г. във всички Областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие" ще започне прием на документи за изплащане на държавна помощ за компенсация на земеделските производители, чиято реколта беше унищожена на 100 % от наводненията и градушките през тази гадина, реши УС на ДФ „Земеделие” на редовното си заседание.


Публикуванa на 07.12.2010г.

Прочети цялата новина

Разплащателните агенции на България и Франция подписаха споразумение за сътрудничество

Ръководителите на ДФ „Земеделие” - разплащателна агенция и двете френски разплащателни агенции - FranceAgriMer и Agency for Services and Payment (ASP) подписаха едногодишно Споразумение за сътрудничество. От българска страна документът бе парафиран от Изпълнителния директор на българската институция Светослав Симеонов, а от френска страна подписи положиха ръководителите на двете френски разплащателни агенции Едуард Жоса и Патрис Жармен.


Публикуванa на 07.12.2010г.

Прочети цялата новина

Нараства интересът към квотната борса

През тази година в Разплащателната агенция бяха подадени 54 заявления за покупка и 1088 заявления за продажба на млечни квоти. Заявените количества за покупка са в размер на 4 331 611 кг сурово мляко, от които 4 287 611 кг е квотата за доставки и 44 000 кг -  квота за директни продажби.


Публикуванa на 03.12.2010г.

Прочети цялата новина


 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2 март 2018 г.
Приключва приемът по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”.
13 март 2018 г.
Започва прием по схемата за държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците.
19 март 2018 г.
Започва прием за минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, за животновъди от област Бургас, пострадали от наводненията през октомври 2017 г.
20 март 2018 г.
Започва прием за помощ за участие на земеделските стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал.
20 март 2018 г.
Започва прием по схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите от семейство Телени червеи (Elateridae)
20 март 2018 г.
Започва прием по схема за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция.
20 март 2018 г.
Приключва приемът по схемата за държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците.
26 март 2018 г.
Започва прием по схема за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия.
30 март 2018 г.
Приключва приемът за минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, за животновъди от област Бургас, пострадали от наводненията през октомври 2017 г.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две