телефони ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Архив на новините за 2010 г.


Одобрени са нови инвестиции за микропредприятия в селските райони за 9, 9 млн. лв.

 Нови 23 проекта по две от най-атрактивните мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013г. бяха одобрени на последните две заседания на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) в ДФ „Земеделие”.


Публикуванa на 19.11.2010г.

Прочети цялата новина

До 30 ноември всички фермери трябва да изчистят задълженията си към държавата

 ДФ „Земеделие” напомня на всички кандидати за подпомагане по националните схеми за доплащания, че съгласно разпоредбите на чл. 8 от Наредба №2 от 11 февруари 2010 г за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г., нямат право на подпомагане кандидати, които имат задължения към публичния бюджет на Република България.


Публикуванa на 19.11.2010г.

Прочети цялата новина

Свиневъди и птицевъди ще получат повече средства по временната държавна помощ за подпомагане на земеделските производители

Ресурсът по Временна държавна помощ за подпомагане на земеделските производители, направление „Свиневъдство” и „Птицевъдството” ще бъде разпределен с цел максималното усвояване на средствата. Одобреният финансов ресурс по схемата е в размер на 3 480 000 лв.


Публикуванa на 12.11.2010г.

Прочети цялата новина

Животновъди ще могат да ползват още 3. 8 млн. лв. по целеви кредит за закупуване на фураж

На заседание Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение за предоставяне на допълнителен ресурс по Целеви кредит за предоставяне на кредит на животновъдите за закупуване на фураж и/или фуражни компоненти през 2010 година. в размер на 3. 8 млн. лв.


Публикуванa на 12.11.2010г.

Прочети цялата новина

ДФ „Земеделие” отпуска за биволовъдите нови средства по временната държавна помощ в млечния сектор

От 15 ноември до 23 ноември 2010 г. биволовъдите, които не са кандидатствали по Временната държавна помощ за подпомагане на земеделските производители на селскостопанска продукция в млечния сектор могат да подадат документи, за да получат финансиране.


Публикуванa на 12.11.2010г.

Прочети цялата новина


 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
19 юли 2018 г.
Започва прием по Схема за държавна помощ „де минимис“, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 за регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г земеделски стопани за отглеждащи овце-майки и/или кози-майки
19 юли 2018 г.
Започва прием по Схема за държавна помощ „де минимис“, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на земеделски стопани-животновъди, чиито животни са засегнати от болестта чума по дребните преживни животни в област Ямбол и област Бургас, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки
20 юли 2018 г.
Започва прием по подмярка 4_1_2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г , през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН)

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две