телефони ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Животновъдите получават още 29.6 млн. лева

ДФ „Земеделие” изплати субсидии на стойност 29 605 580 лева по три от схемите за специфично подпомагане на глава млечна крава. По схемата за поддържане на производство на краве мляко в икономически уязвими ферми (НДКМ 1) 3463 фермери получават по 225 лв. на крава или общо 13 548 008 лева. Тази година субсидията на глава животно по схемата е с 25 лева по-голяма в сравнение с 2010.
          Други 7 958 611 лева са преведени по сметките на 1481 стопани, кандидатствали по схемата за поддържане на производство на краве мляко в необлагодетелстваните райони (НДКМ 2). Ставката възлиза на 247 лв. за млечна крава, със 7 лева повече от миналата година.
          Субсидиите по схемата за поддържане на производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони (НДКМ 3) възлизат на 8 098 961 лева. Те отиват при 437 стопани. По схемата се изплащат 205 лв. на глава животно. През кампания 2010 сумата е била 180 лв.
         По тези три схеми се подпомагат животновъди, които притежават млечна квота и отглеждат във фермата си съответно от 10 (включително) до 49 (включително) млечни крави за НДКМ1; 10 и повече млечни крави за НДКМ2; 50 и повече млечни крави за НДКМ 3. За да получат финансово подпомагане, кандидатите трябва да продължат да отглеждат най-малко 90 % от млечните крави към датата 30 ноември от годината на кандидатстване.
         До този момент ДФЗ вече бе изплатил над 51 млн. лева национални доплащания за говеда, месодайни крави, биволи, овце и кози. С новите плащания сега за специфично подпомагане общо оторизираните суми за животновъдите по подадените заявления през 2011 г. възлизат на 80 573 114 лв.
         Предстои вторият транш национални доплащания за говеда, предвиден за средата на януари 2012.
 
 
 
 
 23 декември 2011 г.                              ДФ „Земеделие” –
                                                                        Разплащателна агенция
 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“;
7 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по помощ de minimis за пчеларите;
7 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине (прием трети транш угоени прасета);
14 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”;
15 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“;
18 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по помощ de minimis за пчеларите;
18 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине (прием трети транш угоени прасета);
31 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”;

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две