телефони ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Работа в ДФЗ

Дата Име на позицията

11.07.2018г.

------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ - 11.07.2018 г.

09.07.2018г.

------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ - 09.07.2018 г.

09.07.2018г.

------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ - 09.07.2018 г.

06.07.2018г.

------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ - 06.07.2018 г.

15.06.2018г.

------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ - 15.06.2018 г.

30.05.2018г.

------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ - 30.05.2018 г.

28.05.2018г.

------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ - 28.05.2018 г.

18.05.2018г.

------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ - 18.05.2018 г.

30.04.2018г.

------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ - 02.05.2018 г.

30.04.2018г.

------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ - 30.04.2018 г.

27.04.2018г.

------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ - 27.04.2018 г.

27.04.2018г.

------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ - 27.04.2018 г.

10.04.2018г.

------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ - 10.04.2018 г.

10.04.2018г.

------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ - 10.04.2018 г.

10.04.2018г.

------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ - 10.04.2018 г.

30.03.2018г.

------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ - 30.03.2018 г.

26.03.2018г.

------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ - 26.03.2018 г.

16.03.2018г.

------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ - 16.03.2018 г.

16.03.2018г.

------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ - 16.03.2018 г.

06.03.2018г.

------------------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ - 06.03.2018 г.

05.07.2018г.

------------------------------------------------------------------------------------
Политика за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Държавен фонд "Земеделие"

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
19 юли 2018 г.
Започва прием по Схема за държавна помощ „де минимис“, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 за регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г земеделски стопани за отглеждащи овце-майки и/или кози-майки
19 юли 2018 г.
Започва прием по Схема за държавна помощ „де минимис“, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на земеделски стопани-животновъди, чиито животни са засегнати от болестта чума по дребните преживни животни в област Ямбол и област Бургас, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки
20 юли 2018 г.
Започва прием по подмярка 4_1_2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г , през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН)

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две