телефони ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Информация за кандидатите

Дата Публикувани резултати
19.10.2017 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛА, ОТРАЗЯВАЩ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“ КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР. ХАСКОВО
Свали
-------------------------------------------------------------------------------------------
16.10.2017 С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ТЪРГОВИЩЕ, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали
-------------------------------------------------------------------------------------------
10.10.2017 С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ СОФИЯ-ГРАД
Свали
-------------------------------------------------------------------------------------------
09.10.2017 КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАЛИ В ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ ПО ПМС № 209 В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ-СТАРА ЗАГОРА, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали
-------------------------------------------------------------------------------------------
06.10.2017 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛА, ОТРАЗЯВАЩ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ВИНО“, ДИРЕКЦИЯ „СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали
-------------------------------------------------------------------------------------------
02.10.2017 С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - ХАСКОВО, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали
-------------------------------------------------------------------------------------------
02.10.2017 С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - ХАСКОВО, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали
-------------------------------------------------------------------------------------------
28.09.2017 КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАЛИ В ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ ПО ПМС № 209 В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ-ХАСКОВО, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали
-------------------------------------------------------------------------------------------
25.09.2017 КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАЛИ В ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ ПО ПМС № 209 В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ-ВАРНА, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали
-------------------------------------------------------------------------------------------
25.09.2017 КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАЛИ В ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ ПО ПМС № 209 В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ-ПАЗАРДЖИК, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали
-------------------------------------------------------------------------------------------
21.09.2017 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛА, ОТРАЗЯВАЩ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „СТОПАНСКО-ОБСЛУЖВАНЕ“, ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали
-------------------------------------------------------------------------------------------
18.09.2017 С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ВИНО“, ДИРЕКЦИЯ „СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ“, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали
-------------------------------------------------------------------------------------------
13.09.2017 КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАЛИ В ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ ПО ПМС № 209 В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРАТ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали
-------------------------------------------------------------------------------------------
12.09.2017 КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ УЧАСТВАЛИ В ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЕКСПЕРТ ПО ПМС № 209 В ОТДЕЛ „РЕГИОНАЛНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ-СОФИЯ ГРАД, ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
Свали
-------------------------------------------------------------------------------------------
07.09.2017 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛА, ОТРАЗЯВАЩ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ И МЕРКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ“, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ СОФИЯ-ГРАД
Свали
-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
2 октомври 2017 г.
Започва приемът на заявления за целеви кредит за закупуване на минерален тор и/ или семена и за използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница от реколта 2018
5 октомври 2017 г.
Прием на документи, доказващи реализирани количества мляко и /или млечни продукти в периода 1.10.2016 до 30.09.2017
Прием на декларации за разпределение на новородени телета в стопанството за периода 1.10.2016 до 30.09.2017.
9 октомври 2017 г.
Започва прием на заявления по схема de minimis за производители на череши за компенсиране на щети, нанесени от неблагоприятни климатични събития през 2017 г.
9 октомври 2017 г.
Започва прием на заявления по схема de minimis за подпомагане на животновъди, които отглеждат млечни и месодайни крави, биволици, овце-майки и кози-майки.
16 октомври 2017 г.
Започва прием по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”.
20 октомври 2017 г.
Приключва приемът на заявления по схема de minimis за производители на череши за компенсиране на щети, нанесени от неблагоприятни климатични събития през 2017 г.
27 октомври 2017 г.
Приключва приемът на заявления по схема de minimis за подпомагане на животновъди, които отглеждат млечни и месодайни крави, биволици, овце-майки и кози-майки.
30 октомври 2017 г.
Прием на документи, доказващи реализирани количества мляко и /или млечни продукти в периода 1.10.2016 до 30.09.2017
Прием на декларации за разпределение на новородени телета в стопанството за периода 1.10.2016 до 30.09.2017.
31 октомври 2017 г.
Приключва приемът на заявления по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
31 октомври 2017 г.
Приключва приемът по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две