телефони ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието и храните

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Работа в ДФЗ - ЗАПОВЕД - № 03-РД/2697 / 20.09.2016 г.

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 03-РД/2697 / 20.09.2016 г.

 

На основание чл. 81а, ал. 2 от Закона за държавния служител

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се обяви в информационния портал за мобилност длъжността „Младши експерт“

в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, Областна дирекция – Шумен, Държавен фонд „Земеделие“

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две