Оперативни програми

  • Национална стратегия за устойчиви оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци в Република България за периода 2017-2021 г. - отвори документа 1.69 MB
  • Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми - отвори документа 901.68 KB
  • Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета - отвори документа 1.05 MB
  • Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета - отвори документа 2.3 MB
  • Делегиран Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията - отвори документа 690.2 KB
  • Делегиран Регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията - отвори документа 692.52 KB
  • Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията - отвори документа 2.22 MB

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две