НОРМАТИВНА УРЕДБА

  • ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/921 НА КОМИСИЯТА от 10 юни 2016 година за определяне на допълнителни временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои видове плодове и зеленчуци - отвори документа 670.11 KB
  • Изменение и допълнение на Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете (обн. в ДВ, бр.73, изм. и доп. в бр. 61 от 05.08.2016 г.) - отвори документа 823.32 KB

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две