Промоционални програми - Промоционални програми, подлежащи на подпомагане съгласно Регламент (ЕО) № 3/2008 на съвета от 17 декември 2007 година, относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни.

На финансово подпомагане подлежат промоционални програми, които включват дейности по предоставяне на информация за промоция на земеделски и хранителни продукти и методите за тяхното производство на територията на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 3/2008 на съвета от 17 декември 2007 година, относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни, РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 501/2008 НА КОМИСИЯТА от 5 юни 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети странии, Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти.


Под „Промоционална програма” се разбира обединена от обща цел съвкупност от дейности, които могат да осигурят предоставянето на по-подробна информация за представяния продукт и да улеснят предлагането му на пазара. В програмите могат да бъдат включени разнообразни дейности – връзки с обществеността (PR), реклама, организация на обучения, конференции с участието на журналисти и лекари, промоции в супермаркети и магазини, дегустации, организиране на конкурси, публикации в специализирана преса и интернет, участие в изложби, панаири, национални и международни изложения.


Промоционалните програми се разработват за период от 1 до 3 години. Те не трябва да са насочени към представянето на определени търговски наименования или към повишаване консумацията на продукти с определен произход. Произходът на продукта може да се посочи, когато е защитен съгласно правото на ЕС.


ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

November
Su Mo Tu We Th Fr Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
30 ноември 2019 г.
Краен срок за издаване и за предоставяне на сертификатите за биологично производство за всички кандидати по мярка 11 „Биологично производство“ от ПРСР 2014-2020.

 

Училищен плод