Одобрение на предприятия

  • У К А З А Н И Я за прилагане на процедурата по одобрение на предприятията, производители на цвеклова захар и изоглюкоза
  • Кандидатстване за одобрение
  • Одобрение на предприятията
  • Последващ контрол върху дейността на одобрените предприятия
  • Бланки и документи

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две