Ръководство

pic

Живко Живков – изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“-РА

 

 



Живко Живков

Виж целия профил

pic

Атанас Добрев – заместник изпълнителен директор с ресори САПАРД и Оперативна програма „Рибарство и аквакултури“

 

 

Атанас Добрев

Виж целия профил

pic

Атидже Алиева-Вели - заместник изпълнителен директор с ресор прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)

 

 

 

 Атидже Алиева-Вели

Виж целия профил

pic

Гея Георгиева - заместник изпълнителен директор с ресори „Директни плащания на площ“ и „Информационни технологии“

 



Гея Георгиева

Виж целия профил

pic

Иванка Багдатова-Мизова – заместник изпълнителен директор с ресори „Селскостопански пазарни механизми“, „Технически инспекторат“ и „Държавни помощи”

 

 

 

 Иванка Багдатова-Мизова

Виж целия профил

 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 март 2017 г.
Приключва приемът по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период
20 март 2017 г.
Започва прием по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция
20 март 2017 г.
Започва прием по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите от сем Телени червеи (Elateridae)
27 март 2017 г.
Започва прием по мярка Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ от НПП 2017-2019

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две