Решения на Управителния съвет на ДФЗРешения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 139 от 22.02.2019 г.

25.02.2019 - Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 139 от 22.02.2019 г. 327850 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол № 138 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 29.01.2019 г.

30.01.2019 - Протокол № 138 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 29.01.2019 г. 341758 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол № 137 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 10.01.2019 г.

10.01.2019 - Протокол № 137 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 10.01.2019 г. 269784 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол № 136 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 05.12.2018 г.

05.12.2018 - Протокол № 136 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 05.12.2018 г. 393060 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол № 135 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 22.11.2018 г.

26.10.2018 - Протокол № 135 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 22.11.2018 г. 366464 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол № 134 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 17.10.2018 г.

22.10.2018 - 22.10.2018 г. - Протокол № 134 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 17.10.2018 г. 351821 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол № 133 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 20.09.2018 г.

21.09.2018 - Протокол № 133 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 20.09.2018 г. 360125 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол № 132 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 28.08.2018 г.

29.08.2018 - Протокол № 132 от заседанието на Управителния съвет, състояло се на 28.08.2018 г. 351724 bytes------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предишна 1 3 4 5 6 7 8

 
 
 

 

 

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
11 март 2019 г.
Започва прием на заявления по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от семейство Телени червеи (Elateridae)“.
18 март 2019 г.
апочва прием на заявления по Схема за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“.
18 март 2019 г.
Започва прием на заявления по Схема за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия.
18 март 2019 г.
Започва прием на заявления за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.
18 март 2019 г.
Започва приемът на заявления по Схема „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ през 2019 г.
18 март 2019 г.
Започва приемът на заявления по Схема „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ през 2019 г.
29 март 2019 г.
Приключва приемът на заявления по Схема за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия.
29 март 2019 г.
Приключва приемът на заявления по Схема „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ през 2019 г.
29 март 2019 г.
Приключва приемът на заявления по Схема „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ през 2019 г.

 

Училищен плод

Регистър на получателите на помощи de minimis, съгл. Регламент №1408/2013 г. за три данъчни години, включващи настоящата и предходните две