Home - Contacts

   Sofia 1618
    136 Tzar Boris III Blvd.
    Phone: +359/2/ 81-87-100;
                     +359/2/ 81-87-202;
  e-mail:  dfz@dfz.bg
 
    Press center:
    Phone: +359/2/ 81-87-143;
                 +359/2/ 81-87-173;            
                 +359/2/ 81-87-193;
  e-mail: press@dfz.bg
 
    Мedia centre:

 

INFORMATION CENTER
RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME
 
Contracting Directorate
+ 359 2/81-87-222
+ 359 2/81-87-272
Payment Authorization Directorate
+ 359 2/81-87-600
+ 359 2/81-87-400, ext. 746
Measure 19 Community Led Local Development (CLLD)/Leader
+ 359 2/ 81-87-400, ext. 828
DIRECT PAYMENTS
+ 359 2/ 81-87-449
+ 359 2/ 81-87-479
Measure 214 Agri-environment payments
Measure 10 Agri-environment and climate
Measure 11 Organic Farming
+ 359 2/ 81-87-203
AGRICULTURAL MARKET MECHANISMS
 
Wine Department
+ 359 2/ 81-87-505
+ 359 2/ 81-87-514
+ 359 2/ 81-87-534
Fruit and Vegetables Department
+ 359 2/ 81-87-506
Apiary, Milk and Intervention Department
+ 359 2/ 81-87-696
Promotional Programmes Department
+ 359 2/ 81-87-507
+ 359 2/81-87-517
Trade Mechanisms Department
+ 359 2/ 81-87-530
STATE AID
 
Short-Term Support Schemes Directorate
+ 359 2/ 81-87-316
Investment Support Schemes Directorate
+ 359 2/ 81-87-216
FISHERIES AND AQUACULTURE, SAPARD
+ 359 2/ 81-87-536
+ 359 2/ 81-87-543
+ 359 2/ 81-87-169
+ 359 2/ 81-87-283
+ 359 2/ 81-87-291

 

CURRENT APPLICATION PERIODS

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 март 2017 г.
Приключва приемът по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период
20 март 2017 г.
Започва прием по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция
20 март 2017 г.
Започва прием по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите от сем Телени червеи (Elateridae)
27 март 2017 г.
Започва прием по мярка Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ от НПП 2017-2019

 

School Fruit

 

Register of recipients of aid de minimis, in accordance with Regulation №1408 / 2013 for three fiscal years, including the current and previous two