Home - Contacts

   Sofia 1618
    136 Tzar Boris III Blvd.
    Phone: +359/2/ 81-87-100;
                     +359/2/ 81-87-202;
  e-mail:  dfz@dfz.bg
 
    Press center:
    Phone: +359/2/ 81-87-143;
                 +359/2/ 81-87-173;            
                 +359/2/ 81-87-193;
  e-mail: press@dfz.bg
 
    Мedia centre:

 

INFORMATION CENTER
RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME
 
Contracting Directorate
+ 359 2/81-87-222
+ 359 2/81-87-272
Payment Authorization Directorate
+ 359 2/81-87-600
+ 359 2/81-87-400, ext. 746
Measure 19 Community Led Local Development (CLLD)/Leader
+ 359 2/ 81-87-400, ext. 828
DIRECT PAYMENTS
+ 359 2/ 81-87-449
+ 359 2/ 81-87-479
Measure 214 Agri-environment payments
Measure 10 Agri-environment and climate
Measure 11 Organic Farming
+ 359 2/ 81-87-203
AGRICULTURAL MARKET MECHANISMS
 
Wine Department
+ 359 2/ 81-87-505
+ 359 2/ 81-87-514
+ 359 2/ 81-87-534
Fruit and Vegetables Department
+ 359 2/ 81-87-506
Apiary, Milk and Intervention Department
+ 359 2/ 81-87-696
Promotional Programmes Department
+ 359 2/ 81-87-507
+ 359 2/81-87-517
Trade Mechanisms Department
+ 359 2/ 81-87-530
STATE AID
 
Short-Term Support Schemes Directorate
+ 359 2/ 81-87-316
Investment Support Schemes Directorate
+ 359 2/ 81-87-216
FISHERIES AND AQUACULTURE, SAPARD
+ 359 2/ 81-87-536
+ 359 2/ 81-87-543
+ 359 2/ 81-87-169
+ 359 2/ 81-87-283
+ 359 2/ 81-87-291

 

CURRENT APPLICATION PERIODS

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
1 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“;
7 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по помощ de minimis за пчеларите;
7 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине (прием трети транш угоени прасета);
14 октомври 2019 г.
Започва приемът на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”;
15 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“;
18 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по помощ de minimis за пчеларите;
18 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине (прием трети транш угоени прасета);
31 октомври 2019 г.
Приключва приемът на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”;

 

School Fruit

 

Register of recipients of aid de minimis, in accordance with Regulation №1408 / 2013 for three fiscal years, including the current and previous two