News

State Fund Agriculture calls for applications of beekeepers

small

From 26th October to 6th November State Fund Agriculture will receive applications for aid under the measures of the National Beekeeping Program 2014-2016. The financial aid for this call corresponds to the budget of each measure and totals 4.4 million BGN.


Published on 29.10.2015

Read the whole story

90 million BGN for Bulgarian stock breeders by the end of 2015

small

State Fund Agriculture will support more than 12 000 farmers breeding cows; more than 14 000 owners of goats and sheep, as well as 239 farmers raising buffaloes, will receive financial aid under the coupled support schemes.


Published on 29.10.2015

Read the whole story

Over 6000 farmers applied for the first two measures of the new RDP

small

Over 6000 farmers applied for the first two measures of the new RDP. There were over 2600 candidates for Sub-measure 6.1 Starting Support for Young Farmers, also known as “Young Farmer”. For Sub-measure 4.1. „Investments in farms” applied 3500 applicants.


Published on 07.08.2015

Read the whole story

State Fund Agriculture paid compensations amounting to BGN 703 thousand due to the Russian embargo

small

State Fund Agriculture paid approximately BGN 703 thousand to 66 producers, affected by the prohibition agricultural products import from the European Union into Russia. The funds are provided by European Fund for the guarantee of agriculture and are being paid under two extra schemes, introduced by the European Commission at the end of last year.


Published on 04.08.2015

Read the whole story

2.3 billion euros of European funds for the Bulgarian agriculture

small

The European Commission (EC) conclusively approved the 2014-2020 Rural Development Programme. The total budget of the programme is 2.9 billion euros, 2.3 billion of which come from European funds. The support for the agricultural business in Bulgaria during the new programme period will be almost 1.111 billion euros.


Published on 12.06.2015

Read the whole story


 

 

CURRENT APPLICATION PERIODS

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2 март 2018 г.
Приключва приемът по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”.
13 март 2018 г.
Започва прием по схемата за държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците.
19 март 2018 г.
Започва прием за минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, за животновъди от област Бургас, пострадали от наводненията през октомври 2017 г.
20 март 2018 г.
Започва прием за помощ за участие на земеделските стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал.
20 март 2018 г.
Започва прием по схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите от семейство Телени червеи (Elateridae)
20 март 2018 г.
Започва прием по схема за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция.
20 март 2018 г.
Приключва приемът по схемата за държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците.
26 март 2018 г.
Започва прием по схема за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия.
30 март 2018 г.
Приключва приемът за минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, за животновъди от област Бургас, пострадали от наводненията през октомври 2017 г.

 

School Fruit

 

Register of recipients of aid de minimis, in accordance with Regulation №1408 / 2013 for three fiscal years, including the current and previous two