News

SFA reduced its loan rate to 5%

small

The new rate will apply to loans State Fund Agriculture (SFA) grants in 2014 directly to farmers investing in agriculture and beekeepers implementing projects under the National Beekeeping Programme.  


Published on 19.02.2014

Read the whole story

Beekeepers apply for favourable loans by July 31

small

This is the third year in which State Fund Agriculture (SFA) grants direct loans to beekeepers implementing projects under measures B and G of the National Beekeeping Programme (NBP).  


Published on 19.02.2014

Read the whole story

€521.8 million in direct payments to farmers

small

The money was transferred at the end of January. €489.9 million were paid under the Single Area Payment Scheme (SAPS) and €14.6 million – in Complementary National Direct Area Payments.  


Published on 31.01.2014

Read the whole story

Stockbreeders received €16, 94 million

small

On January 29, State Fund Agriculture (SFA) transferred 16, 94 million euro in complementary national direct payments to the bank accounts of stockbreeders.


Published on 29.01.2014

Read the whole story

RDP €41 mln. will be invested in road and culture centre renewal

small

The funds will go to 30 projects under Rural Development Programme (RDP) measures 321: Basic services for the economy and rural population, 322: Village renewal and development, and 122: Improving the economic value of forests.  


Published on 16.12.2013

Read the whole story


 

 

CURRENT APPLICATION PERIODS

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2 март 2018 г.
Приключва приемът по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”.
13 март 2018 г.
Започва прием по схемата за държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците.
19 март 2018 г.
Започва прием за минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, за животновъди от област Бургас, пострадали от наводненията през октомври 2017 г.
20 март 2018 г.
Започва прием за помощ за участие на земеделските стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал.
20 март 2018 г.
Започва прием по схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите от семейство Телени червеи (Elateridae)
20 март 2018 г.
Започва прием по схема за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция.
20 март 2018 г.
Приключва приемът по схемата за държавна помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците.
26 март 2018 г.
Започва прием по схема за държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия.
30 март 2018 г.
Приключва приемът за минимална помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, за животновъди от област Бургас, пострадали от наводненията през октомври 2017 г.

 

School Fruit

 

Register of recipients of aid de minimis, in accordance with Regulation №1408 / 2013 for three fiscal years, including the current and previous two