News

Rural infrastructure projects ranking has finished

small

There are more than 300 projects for establishing, improving or expanding all kinds of small-scale infrastructure in rural regions under RDP 2014-2020, that have passed the preliminary evaluation in accordance with the selection criteria.


Published on 16.12.2016

Read the whole story

Almost 62 million BGN approved for transitional support under the 2016 Schemes

small

The Administrative Council of the SFA has approved an almost 62 million BGN financial resource for 2016 for financial support under the Schemes for transitional national support for the 2016 campaign.


Published on 20.10.2016

Read the whole story

925 applications submitted for renovation of municipal infrastructure under RDP 2014-2020

small

The call for acceptance of aid applications under the submeasure for investment in the creation, improvement or expansion of all types of small size infrastructure, whose aim is to renovate villages in rural areas has ended.


Published on 12.10.2016

Read the whole story

Over 24 billion BGN of financial support has been provided to stockbreeders

small

In October, the registered stockbreeders, who have bred cows, heifers, buffalo-cows, young buffalo-cows and ewes and have requested aid under the coupled support plans during the year, had the chance to apply for financial aid in the Paying Agency .


Published on 11.10.2016

Read the whole story

1 million BGN for pest control in the perennial crops during the fall

small

The Administrative Council of the SFA approved an additional financial resource of 1 million BGN for the fall stage of the Scheme for State Aid for compensating costs of farmers, related to implementing measures under the National Program for pest control in permanent crops in the winter period.


Published on 05.10.2016

Read the whole story


 

 

CURRENT APPLICATION PERIODS

October
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
1 октомври 2018 г.
Започва прием на заявления за целеви кредит за закупуване на минерелен тор и/или семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2019 г.
5 октомври 2018 г
Започва прием на документи за реализацията на млякото и млечните продукти, които са произвели животновъдите, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за млечни крави, за овце-майки и/или кози-майки и биволи на директните плащания за Кампания 2018 и подаване и декларации за разпределение на новородените и регистрирани телета в стопанството.
15 октомври 2018 г.
Започва прием по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”
За закупуването на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата на овощните видове, ягоди и малини, които се прилагат през есента в периода на масов листопад.
22 октомври 2018 г.
Приключва приемът по по подмярка 4_1_2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) за периода 2014 - 2020 г , през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН)
31 октомври 2018 г.
Приключва приемът по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период”.
31 октомври 2018 г.
Приключва прием на документи за реализацията на млякото и млечните продукти, които са произвели животновъдите, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за млечни крави, за овце-майки и/или кози-майки и биволи на директните плащания за Кампания 2018 и подаване и декларации за разпределение на новородените и регистрирани телета в стопанството.

 

School Fruit

 

Register of recipients of aid de minimis, in accordance with Regulation №1408 / 2013 for three fiscal years, including the current and previous two