The State Fund Agriculture transferred around BGN 13 million for projects approved under the Rural Development Program 2014-2020

  In February, the State Fund Agriculture – Paying Agency paid nearly BGN 13 million for projects approved under the Rural Development Program (RDP) 2014-2020.

  Over BGN 8 million were paid for investments in agricultural holdings on the basis of submitted payment claims under 41 approved projects. Around BGN 450,000 were also transferrеd for an application for investments in processing/marketing of agricultural products.

   In February, young farmers received funding for their projects in the amount of nearly BGN 631,000 under the sub-measure Start-up aid for young farmers. For the period, BGN 1.5 million were paid to the National Advisory Service in Agriculture for advisory services for small farms.

   Over BGN 455,000 were allocated for support for preparatory activities for ten claims by beneficiaries with approved projects under the RDP 2014-2020. Over half a million BGN were also transferred for a project under the Technical Assistance measure, as well as over BGN 36,000 for afforestation and maintenance under the transitional measure 223 of the RDP 2007-2013.

 

     28 February 2017                       State Fund Agriculture - Paying agency

 

 

CURRENT APPLICATION PERIODS

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 март 2017 г.
Приключва приемът по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период
20 март 2017 г.
Започва прием по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция
20 март 2017 г.
Започва прием по Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите от сем Телени червеи (Elateridae)
27 март 2017 г.
Започва прием по мярка Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ от НПП 2017-2019

 

School Fruit

 

Register of recipients of aid de minimis, in accordance with Regulation №1408 / 2013 for three fiscal years, including the current and previous two