Държавен фонд "Земеделие"

 • София 1618, "Цар Борис III" 136
 • 02/81-87-100, 02/81-87-202
 • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието, храните и горите

Списъци на кандидати с неполучени Уведомителни писма за площи за кампания 2011

 • КАМПАНИЯ 2011 - СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011 г." , област Русе - отвори документа 23.1 KB
 • КАМПАНИЯ 2011 - СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011 г." област Велико Търново - отвори документа 33.54 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011 г." , ЧИИТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ АДРЕСИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО - отвори документа 15.37 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011 г." , ЧИИТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ АДРЕСИ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО - отвори документа 17.58 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011г." ,ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ-ОБЛАСТ РАЗГРАД - отвори документа 63.11 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомителни писма за площи ,декларирани от повече от един кандидат за кампания 2012." ,ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -ОБЛАСТ БУРГАС - отвори документа 53.69 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011г. -ОБЛАСТ БУРГАС - отвори документа 24.44 KB
 • Уведомление и Протокол за поставянето му на информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград, за неполучени Уведомителни писма за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2011 - отвори документа 39.79 KB
 • Уведомление и Протокол за поставянето му на информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград, за неполучени Уведомителни писма за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2011 - отвори документа 39.0 KB
 • Уведомлениe и констативен протокол от ОД - София - област от 11.09.2012 г - отвори документа 194.13 KB
 • Уведомлениe и констативен протокол от ОД - Бургас от 31.08.2012 г - отвори документа 72.22 KB
 • Уведомлениe и констативен протокол от ОД - Бургас от 17.08.2012 г - отвори документа 161.73 KB
 • Уведомлениe и констативен протокол от ОД - Бургас от 31.07.2012 г - отвори документа 32.58 KB
 • Уведомлениe и констативен протокол от ОД - Видин от 05.09.2012 г - отвори документа 1023.6 KB
 • Уведомление - мярка "Директни плащания на площ 2011" от Добрич - отвори документа 61.64 KB
 • Уведомление - мярка "Млечни квоти" от РТИ Ямбол - отвори документа 13.07 KB
 • Уведомление - мярка "Млечни квоти" от РТИ Пловдив - отвори документа 13.45 KB
 • Уведомление - мярка "Млечни квоти" от РТИ Плевен - отвори документа 16.13 KB
 • Уведомление - мярка "Млечни квоти" от РТИ Монтана - отвори документа 14.43 KB
 • Уведомление - мярка "Млечни квоти" от РТИ Хасково - отвори документа 25.22 KB
 • Уведомление - мярка "Млечни квоти" от РТИ Благоевград - отвори документа 13.14 KB
 • Уведомление - мярка "Директни плащания на площ 2011" от РТИ Ямбол - отвори документа 17.97 KB
 • Уведомление - мярка "Директни плащания на площ 2011" от София ЦУ - отвори документа 45.89 KB
 • Уведомление - мярка "Директни плащания на площ 2011" от РТИ Пловдив - отвори документа 26.7 KB
 • Уведомление - мярка "Директни плащания на площ 2011" от РТИ Благоевград - отвори документа 22.19 KB
 • Уведомление - мярка "АЕП" от София ЦУ - отвори документа 14.92 KB
 • Уведомление - мярка "Директни плащания на площ 2011 - дистанционен контрол" от София ЦУ - отвори документа 18.21 KB
 • Уведомления и констативни протоколи от ОД - Добрич за дата: 30.07.2012г - отвори документа 29.09 KB
 • Уведомления и констативни протоколи от ОД - Добрич за дата: 07.08.2012г - отвори документа 32.71 KB
 • Уведомления и констативни протоколи от ОД - Добрич за дата: 01.08.2012г. - отвори документа 18.3 KB
 • Уведомления и констативните протоколи от ОД - Плевен-07.08.2012г. - отвори документа 26.02 KB
 • Уведомления от ОД - Плевен-07.08.2012г. - отвори документа 42.12 KB
 • Уведомленията и констативните протоколи са от ОД - София град от 09.08.2012 г. - отвори документа 163.26 KB
 • Уведомлението и констативния протокол е от ОД - София област от дата 01.08.2012 г. - отвори документа 86.62 KB
 • Протокол от информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград, за неполучено Уведомително писмо за извършена оторизация за директни плащания на площ кампания 2011 - отвори документа 33.23 KB
 • Уведомление поставено на информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград, за неполучено Уведомително писмо за извършена оторизация за директни плащания на площ кампания 2011 - отвори документа 33.57 KB
 • 02_konstp_l_uvedomlenie_26072012 - отвори документа 50.64 KB
 • 02_konstp_l_u_ie_31072012 - отвори документа 54.35 KB
 • 02_konstp_l_30072012 - отвори документа 39.09 KB
 • 02_konstp_l_08082012 - отвори документа 63.63 KB
 • Уведомлениe и констативeн протокол ОД - Бургас от 30.07.2012 - отвори документа 24.18 KB
 • Констативeн протокол ОД - Бургас от 26.07.2012 - отвори документа 31.19 KB
 • Уведомления и констативни протоколи от ОД Плевен от 15.08.2012г - отвори документа 58.33 KB
 • Уведомлениe и констативeн протокол ОД София от 06.04.2012 - отвори документа 218.06 KB
 • Протокол за сваляне на Уведомление поставено на информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград, за неполучено Уведомително писмо за откриване на производство за издаване на Акт за установяване на публично държавно вземане - отвори документа 32.32 KB
 • Уведомлениe и констативeн протокол ОД - Разград от 02.08.2012 - отвори документа 81.1 KB
 • Уведомлениe и констативeн протокол ОД - Разград от 21.08.2012 - отвори документа 180.18 KB
 • Уведомлениe и констативeн протокол София област 22.08.2012 - отвори документа 254.17 KB
 • Уведомлениe и констативeн протокол ОД - Плевен от 23.08.2012 - отвори документа 56.73 KB
 • Уведомлениe ОД - Добрич от 24.08.2012 - отвори документа 17.31 KB
 • Уведомлениe ОД - Добрич от 27.08.2012 - отвори документа 24.33 KB
 • Уведомлениe и констативeн протокол ОД - Видин от 28.08.2012 - отвори документа 932.5 KB
 • Протокол за сваляне на уведомления Разград 29.08.2012 - отвори документа 41.7 KB
 • Уведомлениe и констативeн протокол ОД - Разград от 29.08.2012 - отвори документа 94.17 KB
 • Протокол за сваляне на Уведомление поставено на информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград, Уведомление за неполучени Уведомителни писма за извършена оторизация по схемите и мерките за ДПП за кампания 2011 - 03.09.2012 - отвори документа 48.71 KB
 • Протокол за сваляне на Уведомление поставено на информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград, Уведомление за неполучени Уведомителни писма за извършена оторизация по схемите и мерките за ДПП за кампания 2011 - 03.09.2012 - отвори документа 57.17 KB
 • Протокол за сваляне на Уведомление поставено на информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград, Уведомление за неполучени Уведомителни писма за извършена оторизация по схемите и мерките за ДПП за кампания 2011 - 03.09.2012 - отвори документа 51.53 KB
 • Протокол за поставянето му на информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград, за неполучени Уведомителни писма за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2011 за бенефициентите - 03.09.2012 - отвори документа 58.75 KB
 • Протокол за поставянето му на информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград, за неполучени Уведомителни писма за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2011 за бенефициентите - 03.09.2012 - отвори документа 60.18 KB
 • Уведомленията и констативните протоколи от ОД - Добрич от 03. 09.2012 г. - отвори документа 20.19 KB
 • Уведомление и Протокол за поставянето му на информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград, за неполучени Уведомителни писма за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2011 - 03.09.2012 - отвори документа 127.53 KB
 • Уведомленията и констативните протоколи от ОД - Добрич от 03. 09.2012 г. - отвори документа 55.1 KB
 • Уведомленията и констативните протоколи от ОД - Видин от 04.09.2012 г. - отвори документа 971.28 KB
 • Уведомленията и констативните протоколи от ОД - Добрич от 14. 09.2012 г. - отвори документа 28.8 KB
 • Уведомленията и констативните протоколи от ОД - Видин от 14. 09.2012 г. - отвори документа 57.08 KB
 • 14.09.2012 - Уведомление и УВЕДОМЛЕНИЕ поставено на информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград - отвори документа 107.75 KB
 • Уведомление от ОД - София област от дата 24.09.2012 г. - отвори документа 40.78 KB
 • 14.09.2012 - Уведомление и Протокол за свалянето му от информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград - отвори документа 89.93 KB
 • Уведомление и14.09.1012 г. - Протокол за поставянето му на информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград - отвори документа 109.96 KB
 • Уведомлениe и констативeн протокол ОД - София област от 11.09.2012 - отвори документа 194.13 KB
 • Уведомлениe и констативeн протокол ОД - София област от 19.09.2012 - отвори документа 1.81 MB
 • Уведомления и констативни протоколи от ОД - София област от дата 19.09.2012 г. - отвори документа 921.29 KB
 • Констативен протокол е от ОД - София област от дата 24.09.2012 г. - отвори документа 41.51 KB
 • Уведомления и констативни протокол от ОД - София област от дата 19.09.2012 г. - отвори документа 911.54 KB
 • Уведомлениe от ОД -Плевен от дата 24.09.2012 г. - отвори документа 41.97 KB
 • Свалени от таблото в Плевен - 29.08.2012 - отвори документа 33.91 KB
 • Свалени от таблото в Плевен - 19.09.2012 - отвори документа 29.93 KB
 • Свалени от таблото в Плевен - 10.09.2012 - отвори документа 28.75 KB
 • Уведомление от Плевен - 24.09.2012 г. - отвори документа 32.17 KB
 • Протокол за сваляне на Уведомление от информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград - 25.09.2012 - отвори документа 38.26 KB
 • Констативен протокол от ОД - София област от дата 01.10.2012 г. - отвори документа 49.85 KB
 • Уведомление от ОД - София област от дата 01.10.2012 г. - отвори документа 45.62 KB
 • Протоколи за сваляне на Уведомления от информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград - отвори документа 40.48 KB
 • Протоколи за сваляне на Уведомления от информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград - отвори документа 41.61 KB
 • Протокол за поставянето му на информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград, за неполучени Уведомителни писма за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2011 - отвори документа 47.82 KB
 • Уведомление за поставянето му на информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград, за неполучени Уведомителни писма за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2011 - отвори документа 48.75 KB
 • Уведомления неполучени писма кампания 2011 Сливен - отвори документа 62.51 KB
 • Уведомления неполучени писма кампания 2011 Сливен - отвори документа 117.02 KB
 • Констативни протоколи за неполучени УП 2011 от 09.10.2012 г. на ОД - Пловдив - отвори документа 473.0 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мерките за директни плащания за 2011г." ,ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА - отвори документа 79.45 KB
 • Протокол за свалянето му на информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград, за неполучени Уведомителни писма за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2011 - отвори документа 99.74 KB
 • Уведомление за поставянето му на информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград, за неполучени Уведомителни писма за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2011 - отвори документа 43.4 KB
 • Протокол за поставянето му на информационното табло на ОД на ДФ"Земеделие" гр. Разград, за неполучени Уведомителни писма за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2011 - отвори документа 43.14 KB
 • Уведомление и констативния протокол от ОД - София област от дата 16.10.2012 г. - отвори документа 75.72 KB
 • уведомление и констативен протокол от 01.10.2012 г. на ОД - Бургас - отвори документа 44.12 KB
 • 16.10.2012 - СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ, ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -СМОЛЯН - отвори документа 13.11 KB
 • 16.10.2012 - СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ, ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -СМОЛЯН - отвори документа 284.87 KB
 • 26.09.2012 - СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ, ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА - отвори документа 158.13 KB
 • КАМПАНИЯ 2010-СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕПОЛУЧЕНИ "Писма за прекратяване многогодишен ангажимент, по Наредба № 11 от 03.04.2008г.(мярка 211/212)І,ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -ОБЛАСТ СМОЛЯН - отвори документа 420.72 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011г." ,ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -ОБЛАСТ СМОЛЯН - отвори документа 377.09 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011г." ,ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -ОБЛАСТ БУРГАС - отвори документа 24.18 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011г." ,ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -ОБЛАСТ БУРГАС - отвори документа 32.58 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011г." ,ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -ОБЛАСТ БУРГАС - отвори документа 60.6 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011г." ,ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -ОБЛАСТ БУРГАС - отвори документа 72.22 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011г." ,ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -ОБЛАСТ БУРГАС - отвори документа 94.15 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011г." ,ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -ОБЛАСТ БУРГАС - отвори документа 81.3 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011г." ,ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -ОБЛАСТ БУРГАС - отвори документа 72.33 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011г.",ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -ОБЛАСТ ПЛОВДИВ - отвори документа 473.0 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011г." ,ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -ОБЛАСТ БУРГАС - отвори документа 44.12 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011г." ,ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -ОБЛАСТ БУРГАС - отвори документа 37.35 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011г. ,ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ - СОФИЯ ОБЛАСТ - отвори документа 141.38 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНИ "Уведомителни писма за площи ,декларирани от повече от един кандидат за кампания 2012." ,ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -ОБЛАСТ ПЛЕВЕН - отвори документа 42.99 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011г.",ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -ОБЛАСТ ВРАЦА - отвори документа 68.87 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011г.",ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -ОБЛАСТ ВРАЦА - отвори документа 118.69 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011г." ,ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -ОБЛАСТ СМОЛЯН - отвори документа 22.56 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011г." ,ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -ОБЛАСТ СТАРА - отвори документа 93.5 KB
 • СПИСЪЦИ НА КАНДИДАТИ С НЕ ПОЛУЧЕНО "Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2011г." ,ЧИЙТО АДРЕСИ НЕ СА ИЗВЕСТНИ ИЛИ НЕ СА ОТКРИТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ТЯХ АДРЕСИ -ОБЛАСТ СТАРА - отвори документа 78.98 KB
August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
2 август 2021 г.
Започва прием по помощта de minimis за компенсиране на част от разходите за преработка на цвят от маслодайна роза, реколта 2021 г.
20 август 2021 г.
Приключва прием по помощта de minimis за компенсиране на част от разходите за преработка на цвят от маслодайна роза, реколта 2021 г.