Директни плащания 2007-2013 - Схеми и мерки

  • Национални доплащания
  • Подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка
  • Национални доплащания за животни
  • Схема за преразпределително плащане (СПП)
  • Мярка 213 - „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи”
  • Специфично подпомагане
  • Плащания за земеделски стопани в необлагодетелствани райони
  • Мярка 214 - "Агроекологични плащания"
  • Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

42 406 218 лв

March
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1