Директни плащания 2007-2013 - Схеми и мерки

  • Национални доплащания
  • Подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка
  • Национални доплащания за животни
  • Схема за преразпределително плащане (СПП)
  • Мярка 213 - „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи”
  • Специфично подпомагане
  • Плащания за земеделски стопани в необлагодетелствани райони
  • Мярка 214 - "Агроекологични плащания"
  • Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3