Държавен фонд "Земеделие"

 • София 1618, "Цар Борис III" 136
 • 02/81-87-100, 02/81-87-202
 • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието, храните и горите

Кампания 2020

 • Заповед № РД 09-555 от 07.06.2021г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2020 - отвори документа 205.06 KB
 • Заповед РД 09-411 от 21.04.2021г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда (ЗДП) за Кампания 2020 - отвори документа 131.99 KB
 • Заповед № РД 09-286 от 29.03.2021г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК) за Кампания 2020 - отвори документа 174.23 KB
 • Заповед № РД 09-220/16.03.2021г. за определяне размера на подпомагане по Схемата за преразпределително плащане (СПП) за Кампания 2020 - отвори документа 128.06 KB
 • Заповед № РД 09-155 от 23.02.2021г. с която се одобряват окончателните специализирани слоеве "Физически блокове" и "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2020 - отвори документа 214.07 KB
 • Заповед № РД 09-194/01.03.2021г. за определяне размера на плащането за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството за Кампания 2020 - отвори документа 44.33 KB
 • Заповед РД 09-175/26.02.2021г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци за Кампания 2020 - отвори документа 164.67 KB
 • Заповед РД 09-178/26.02.2021г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер) за Кампания 2020 - отвори документа 164.24 KB
 • Заповед РД 09-177/26.02.2021г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) за Кампания 2020 - отвори документа 164.49 KB
 • Заповед РД 09-176/26.02.2021г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън) за Кампания 2020 - отвори документа 162.58 KB
 • Заповед РД 09-179/26.02.2021г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) за Кампания 2020 - отвори документа 164.34 KB
 • Заповед РД 09-180/26.02.2021г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) за Кампания 2020 - отвори документа 163.5 KB
 • Заповед РД 09-181/26.02.2021г. за определяне размера на плащането за един допустим хектар по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) за Кампания 2020 - отвори документа 164.21 KB
 • Индикативен график за извършване на плащания по схемите и мерките за директни плащания - Кампания 2020 - отвори документа 16.22 KB
 • Заповед № РД 09-1023/15.12.2020г. с която се одобрява проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2020 - отвори документа 224.26 KB
 • Заповед № РД 09-1014 от 11.12.2020г. за изменение на Заповед № РД 09-956 от 04.12.2020г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол за Кампания 2020 - отвори документа 144.87 KB
 • Заповед № РД 09-1013 от 11.12.2020г. за изменение на Заповед № РД 09-955 от 04.12.2020г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол за Кампания 2020 - отвори документа 139.41 KB
 • Заповед № РД 09-988 от 08.12.2020г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави за Кампания 2020 - отвори документа 148.44 KB
 • Заповед № РД 09-966 от 07.12.2020г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) за Кампания 2020 - отвори документа 145.45 KB
 • Заповед № РД 09-967 от 07.12.2020г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници за Кампания 2020 - отвори документа 145.26 KB
 • Указания за електронно подаване на описи по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци за Кампания 2020 - отвори документа 25.64 KB
 • Заповед № РД 09-956 от 04.12.2020г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол за Кампания 2020 - отвори документа 145.94 KB
 • Заповед № РД 09-955 от 04.12.2020г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол за Кампания 2020 - отвори документа 145.5 KB
 • Заповед № РД 09-959 от 04.12.2020г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за биволи за Кампания 2020 - отвори документа 145.42 KB
 • Заповед № РД 09-949 от 01.12.2020г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони за Кампания 2020 - отвори документа 147.79 KB
 • Заповед № РД 09-948 от 01.12.2020г. за определяне размера на плащането за едно допустимо животно по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони за Кампания 2020 - отвори документа 148.47 KB
 • Инструкция за попълване на описа към декларацията по чл.32, ал.1 от Наредба № 3 от 17.02.2015г. - отвори документа 524.4 KB
 • Електронен опис по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци (КЛЧ) - Кампания 2020 - отвори документа 248.83 KB
 • Електронен опис по схемите за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци - Кампания 2020 - отвори документа 213.21 KB
 • Заповед № РД 09-827 от 16.10.2020г. за определяне размера на плащането по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за Кампания 2020 - отвори документа 220.56 KB
 • Заповед № РД 09-826 от 16.10.2020г. за определяне размера на плащането на едно допустимо животно по Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързанa с производството за Кампания 2020 - отвори документа 220.93 KB
 • ЗАПОВЕД за стартиране на „Системата за въвеждане на данни от външни институции” за кампания 2020. - отвори документа 799.34 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализирано мляко и/или млечни продукти - отвори документа 886.1 KB
 • Инструкция за попълване на описа на реализираните животни - отвори документа 933.38 KB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни в България – за изтегляне - отвори документа 1.28 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на животни извън България – за изтегляне - отвори документа 1.27 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за юридически лица (ЮЛ) – за изтегляне - отвори документа 1.77 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за физически лица (ФЛ) – за изтегляне - отвори документа 1.76 MB
 • Образец на електронен опис на документите, доказващи реализация на произведено мляко и/или еквивалента му в млечни продукти за еднолични търговци (ET) – за изтегляне - отвори документа 1.76 MB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ НА ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА - отвори документа 128.37 KB
 • 12.08.2020 - ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО СХЕМИТЕ И МЕРКИТЕ АДМИНИСТРИРАНИ ОТ ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ДО 31.12.2020 Г. - отвори документа 13.54 KB
 • Заповед № 03-РД/2418 от 10.08.2020г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 (COVID 1) и подмярка 21.2 (COVID 2) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. - отвори документа 191.68 KB
 • Искане за издаване на удостоверение за декларирани площи/животни за Кампания 2020 - Образец - отвори документа 12.0 KB
 • Приложение за кандидатстване по Мярка 11 „Биологично земеделие“ за Кампания 2020 - Образец - отвори документа 533.79 KB
 • Приложение за кандидатстване по Мярка 10 „Агроекология и климат“ за Кампания 2020 - Образец - отвори документа 514.51 KB
 • Заповед РД 09-370/29.04.2020г. за обявяване на райони, засегнати от специфични ограничения, допустими за подпомагане по подмярка 13.3 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ от мярка 13 по ПРСР 2014 – 2020г. - отвори документа 1004.92 KB
 • Заповед № РД 09-360/27.04.2020, с която е изменена и допълнена Заповед № 09-232 от 28.02.2020 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2020 относно мерките, финансирани от ПРСР 2014-2020 - отвори документа 127.51 KB
 • Приложение към заявлението за подпомагане съгласно чл. 17,пар. 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 (за площи с култура памук) - Образец - отвори документа 385.64 KB
 • Приложение към заявлението за подпомагане съгласно чл. 17,пар. 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 (за площи с култура коноп) - Образец - отвори документа 391.81 KB
 • Приложение за кандидатстване по Мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ - Образец - отвори документа 328.12 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2020 - форма за ЕТ/Юридически лица - Образец - отвори документа 593.67 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2020 - форма за Физически лица - Образец - отвори документа 592.2 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2020 - форма за ЕТ/Юридически лица - Образец - отвори документа 179.37 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2020 - форма за Физически лица - Образец - отвори документа 177.69 KB
 • Заповед № РД 09-229/28.02.2020г. с която се одобрява окончателния слой „Постоянно затревени площи” за Кампания 2020 - отвори документа 131.82 KB
 • Заповед 03-РД/734 от 06.03.2020г., с която се определят условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки в Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ - отвори документа 303.51 KB
 • Основни моменти при въвеждане на данни по схеми и мерки за директни плащания по електронен път в Системата за електронни услуги на ДФЗ (СЕУ) – Kампания 2020 - отвори документа 505.77 KB
 • Заповед № 09-232 от 28.02.2020 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за кампания 2020 относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - отвори документа 291.94 KB
August
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
2 август 2021 г.
Започва прием по помощта de minimis за компенсиране на част от разходите за преработка на цвят от маслодайна роза, реколта 2021 г.
20 август 2021 г.
Приключва прием по помощта de minimis за компенсиране на част от разходите за преработка на цвят от маслодайна роза, реколта 2021 г.