Държавен фонд "Земеделие"

 • София 1618, "Цар Борис III" 136
 • 02/81-87-100, 02/81-87-202
 • dfz@dfz.bg

 

Министерство на земеделието, храните и горите

Сигнали за измами и корупционни практики

0700-106-16

(на цената на един градски разговор)

signali@dfz.bg

Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Кампания 2021

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2021 - форма за физически лица (образец) - отвори документа 253.85 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2021 - форма за ЕТ/Юридически лица (образец) - отвори документа 255.8 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2021 - форма за физически лица (образец) - отвори документа 863.37 KB
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2021 - форма за ЕТ/Юридически лица (образец) - отвори документа 854.15 KB
 • Приложение за кандидатстване по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ (образец) - отвори документа 552.06 KB
 • Резултати от автоматични проверки на въведените данни в заявление за подпомагане по директни плащания кампания 2021 - отвори документа 450.15 KB
 • Резултати от автоматични проверки на въведените данни по ЗДП в заявление за подпомагане по директни плащания за кампания 2021 - отвори документа 372.88 KB
 • Приложение към заявлението за подпомагане съгласно чл. 17, пар. 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 - за площи с памук (образец) - отвори документа 559.44 KB
 • Приложение към заявлението за подпомагане съгласно чл. 17, пар. 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 - за площи с коноп (образец) - отвори документа 645.52 KB
 • Приложение за кандидати първа година по мярка 10 „Агроекология и климат” 2021 (образец) - отвори документа 474.93 KB
 • Приложение за кандидати поредна година по мярка 10 „Агроекология и климат” 2021 (образец) - отвори документа 504.28 KB
 • Приложение за кандидати първа година по мярка 11 „Биологично земеделие” 2021 (образец) - отвори документа 492.9 KB
 • Приложение за кандидати поредна година по мярка 11 „Биологично земеделие” 2021 (образец) - отвори документа 495.8 KB
 • ЗАПОВЕД № РД09-216 от 12.03.2021 г. за определяне на прием на заявления за подпомагане за кампания 2021 по реда на НАРЕДБА № 5 от 2009 г. относно мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - отвори документа 359.1 KB
 • Заповед №РД 09-190 от 01.03.2021г. с която се одобрява окончателния слой "Постоянно затревени площи" за Кампания 2021 - отвори документа 1.05 MB
 • Заповед 03-РД/820 от 08.03.2021г., с която се определят условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки в Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ - отвори документа 249.21 KB
 • Наръчник за кандидатстване по Директни плащания Кампания 2021 (изготвен от МЗХГ) - отвори документа 155.85 KB

ТЕКУЩИ ПРИЕМИ

June
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 юни 2021 г.
Приключва прием на заявления по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1 от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“.
15 юни 2021 г.
Приключва прием на документи по мярка „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г.
30 юли 2021 г.
Приключва прием на документи за предоставяне на краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2021 г.
30 юни 2021 г.
Приключва прием на заявления за предоставяне на краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2021 г.