Разпределение на оторизираните плащания по схеми и мерки

Схема

Процентно разпределение на бюджета (%)

Оторизирани плащания (лв.)

Брой подадени заявления

ЕЗФГЗ

ЕЗФРСР

НБ

СЕПП

100

-

-

660 972 103

54 443

ЗДП

100

-

-

 

 

СПП

100

-

-

 

 

МЗС

100

-

-

 

 

Памук

100

-

-

 

 

СМлК

100

-

-

27 478 206

2 931

СМКЮ

100

-

-

18 456 224

4 550

ЕЖСК-месо

100

-

-

3 181 767

515

ДПЖ-пл

100

-

-

3 249 187

1 789

ДПЖСК

100

-

-

23 816 684

2 078

Биволи

100

-

-

4 391 503

255

СП (основна)

100

-

-

 

 

СЗ-КЛЧ

100

-

-

 

 

СЗо

100

-

-

 

 

СПК

100

-

-

 

 

ЕЖСК-мляко

100

-

-

38 804 902

894

СМлК-пл

100

-

-

917 016

339

СП (други)

100

-

-

 

 

СЗ-МЗДП

100

-

-

 

 

СЗ-ДККП

100

-

-

 

 

СЗ-П

100

-

-

 

 

ДЗС

100

-

-

 

 

ПНДЖ1

-

-

100

30 823 332

3 479

ПНДЖ3

-

-

100

21 229 702

5 103

ПНДТ

-

-

100

 

 

АК

-

75

25

 

 

БЗ

-

75

25

 

 

Натура 2000

-

75

25

58 885 707

12 804

НР1

-

75

25

76 468 223

20 378

НР2

-

75

25

20 210 837

8 696

НР3

-

75

25

1 142 012

850

Фин.дисциплина (ФД)

100

-

-

 

 

Хуманно отношение към животните

-

85

15

 

 

Подмярка 22.1 (Извънредно временно подпомагане за .... Украйна)

-

85

15

45 539 958

31 354

 
От 1 януари 2023 г. до днес по ПРСР 2014-2020 (без мерките, администрирани от директни плащания) са изплатени:

17 899 635 лв

February
Su Mo Tu We Th Fr Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4