Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Разпределение на оторизираните плащания по схеми и мерки

 

Схема Процентно разпределение на бюджета (%) Оторизирани плащания (лв.) Брой подадени заявления
ЕЗФГЗ ЕЗФРСР НБ
СЕПП 100 - - 714 642 700 56 425
ЗДП 100 - - 451 490 324 56 425
СПП 100 - - 104 339 316 56 353
МЗС 100 - - 2 517 766 3 768
Памук 100 - - 3 746 324 77
СМлК 100 - - 27 550 382 3 243
СМКЮ 100 - - 17 860 231 4 790
ЕЖСК-месо 100 - - 3 148 237 488
ДПЖ-пл 100 - - 3 202 469 1 979
ДПЖСК 100 - - 23 132 747 2 070
Биволи 100 - - 4 222 211 256
СП (основна) 100 - - 30 234 393 5 862
СЗ-КЛЧ 100 - - 16 152 090 2 907
СЗо 100 - - 8 057 505 1 135
СПК 100 - - 30 828 767 16 303
ЕЖСК-мляко 100 - - 35 417 513 921
СМлК-пл 100 - - 827 599 327
СП (други) 100 - - 6 809 907 3 400
СЗ-МЗДП 100 - - 6 033 628 2 869
СЗ-ДККП 100 - - 4 427 568 1 727
СЗ-П 100 - - 4 332 940 1 237
ДЗС 100 - - 2 400 626 2 253
ПНДЖ1 - - 100 31 829 813 3 746
ПНДЖ3 - - 100 22 997 898 5 582
ПНДТ - - 100 70 012 384 38 804
АК - 75 25 41 863 792  
БЗ - 75 25 32 374 053  
Натура 2000 - 75 25 53 884 788 11 431
НР1 - 75 25 76 676 892 21 126
НР2 - 75 25 20 107 949 10 062
НР3 - 75 25 1 121 601 884
        1 852 244 413  
 
July
Su Mo Tu We Th Fr Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
29 юли 2022 г.
Приключва прием на заявления по Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция