Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Схема за обвързано подпомагане за плодове - СП (Сливи и Десертно Грозде)

Схема за обвързано подпомагане за плодове - СП

(Сливи и Десертно Грозде)

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за сливи и десертно грозде имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха (заедно или по отделно) допустими за подпомагане площи със сливи и/или десертно грозде, когато:

♦ минималната площ на парцела с плодове от горепосочените видове е 0,1 ха;

♦ площите отговарят на условията за подпомагане;

♦ от заявените за подпомагане площи през годината на заявяване е получен минимален добив от културите, които са заявени за подпомагане.

Размерът на помощта по схемата се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото земеделските стопани са реализирали минималното количество плодове и са представили доказателства за това.

Земеделските стопани получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30-я ха.

Кандидатите удостоверяват получаването на минимални добиви, като предоставят декларация и електронен опис по образец, както и документи, доказващи реализацията. Документите се предоставят в ОД на ДФЗ-РА в периода 1-31 януари на годината, следваща годината на подаване на заявление.


Документите, които ще се използват за доказване на минимални добиви за Кампания 2017 трябва да са издадени в периода 1 фев. 2017г. - 31 януари 2018 г.

 
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4