Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)

Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)

Освен СЕПП земеделските стопани могат да получат и средства под формата на преходна национална помощ за земеделска земя на хектар. Допустими за подпомагане по тази схема са всички земеделски площи на територията на страната, които са допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ, с изключение на:

♦ постоянно затревените площи (пасища, мери и ливади);

♦ площи с винени сортове лозя;

♦ площи с тютюн.

Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ на хектар имат земеделските стопани, които стопанисват най-малко:

♦ 0,5 хектара трайни насаждения, или

♦ 1 хектар за всички останали земеделски площи.

 
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4