Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци - СЗ (основна група)

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци - СЗ

 (основна група)

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи със зеленчуци - полско производство (заедно или по отделно) от следните видове култури: домати, пипер, краставици, корнишони, кромид лук (зрял), патладжан, моркови, чесън (зрял), картофи, и/или със зеленчуци - оранжерийно производство (заедно или по отделно) от следните видове култури: домати, пипер, краставици.

Заявените площи подлежат на подпомагане, когато:

♦ минималната площ на парцела със зеленчуци от горепосочените видове е 0,1 ха;

♦ площите отговарят на условията за подпомагане;

♦ от заявените за подпомагане площи през годината на заявяване е получен минимален добив от културите, които са заявени за подпомагане.

Размерът на помощта по схемата се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото земеделските стопани са реализирали минималното количество зеленчуци и са представили доказателства за това.

Земеделските стопани получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30-я ха.

Кандидатите удостоверяват получаването на минимални добиви, като предоставят декларация и електронен опис по образец, както и документи, доказващи реализацията. Документите се предоставят в ОД на ДФЗ-РА в периода 1-31 януари на годината, следваща годината на подаване на заявление.

Документите, които ще се използват за доказване на минимални добиви за Кампания 2017 трябва да са издадени в периода 1 фев. 2017г. - 31 януари 2018 г.

 
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4