Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10-49 животни) - (ДПЖ-пл)

Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10-49 животни) - (ДПЖ-пл)

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които:

♦ отглеждат в стопанството си от 10 до 49 (вкл.) овце-майки и/или кози майки;

♦ стопанството е в планински район;

Допустим е земеделски стопанин, на който всички регистрирани животновъдни обекти са разположени в планински район. Земеделски стопани, които имат дори един животновъден обект извън планински район, не са допустими по схемата.


♦ поддържат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления.

 Заявените животни трябва да отговарят на следните изисквания:

♦ са въведени в регистъра на БАБХ;

♦ идентифицирани са с:

- обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация – за животните, родени след 31.12.2009 г.;

- обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация – за животните, родени преди 31.12.2009 г.;

♦ са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект.

Животно със сменено предназначение, заявено към първата година на кандидатстване по схемите за обвързано с производството подпомагане, се счита за животно с нередност.

Подпомагането по схемата се определя въз основа на броя на заявените и допустими животни в стопанството.

 
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4