Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3)

Схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3)

Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки имат земеделските стопани, които:

♦ отглеждат в стопанствата си: 50 или повече овце-майки и/или кози-майки, регистрирани  в СИРЖ на БАБХ;

♦ продължат да отглеждат най-малко 80 % от заявените овце майки и/или кози майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.

В случай, че отговаряте на всички условия за допустимост по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол и схемата преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки (обвързана с производството) за едно животно можете да заявите само една от двете схеми по Ваш избор.

Помощта по схемата, се определя въз основа на заявените за подпомагане овце-майки и кози-майки, които реално се отглеждат в стопанството. Земеделските стопани, които заявяват подпомагане само за преходна национална помощ, не са задължени да се регистрират като земеделски стопани. Земеделските стопани могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по схемата към момента на замяната, при условие че извършат замяната в срок до 10 дни от края на събитието, което я е наложило, и заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършената замяна.

 
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4