Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол - (ЕЖСК-месо)

Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол - (ЕЖСК-месо)

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които:

♦ отглеждат в стопанството си 20 и повече месодайни крави от една порода под селекционен контрол  с предназначение за производство на месо;

♦ са регистрирали в стопанството си мин. 0.5 новородени телета на допустимо по схемата животно;

♦ телетата са родени и регистрирани в БАБХ в периода  от 1 октомври на предходната година до 30 септември в  годината на кандидатстване;

Наличието на новородени телета в стопанството се проверява в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ за периода от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г. Всички новородени телета в стопанството трябва да бъдат идентифицирани.


♦ поддържат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления.

 Заявените животни трябва да отговарят на следните изисквания:

♦ са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо с еднакъв идентификационен номер;

♦ са въведени в регистъра на БАБХ;

♦ са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект;

♦ имат индивидуални паспорти;

♦ са вписани в Главния раздел на родословната книга;

♦ вписани са в регистрите по чл. 18, ал. 6 от З-на за Животновъдството;

♦ имат зоотехнически сертификат.

Животно със сменено предназначение, заявено към първата година на кандидатстване по схемите за обвързано с производството подпомагане, се счита за животно с нередност.

Размерът на помощта по схемата се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които земеделските стопани са доказали изисквания минимален брой новородени телета. Прилага се модулирана ставка за първите 250 (включително) допустими животни на всички стопанства и за над 250-то допустимо животно, която е по-висока за първите 250 животни.

 
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4