Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ)

Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници - (СМКЮ)

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които:

♦ отглеждат в стопанството си 5 и повече месодайни крави и/или юници с предназначение за производство на месо;

♦ са регистрирали в стопанството си мин. 0.4 новородени телета на допустимо по схемата животно;

♦ телетата са родени и регистрирани в БАБХ в периода  от 1 октомври на предходната година до 30 септември в  годината на кандидатстване;

Наличието на новородени телета в стопанството се проверява в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ за периода от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г. Всички новородени телета в стопанството трябва да бъдат идентифицирани.


♦ поддържат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления.

 Заявените животни трябва да отговарят на следните изисквания:

♦ са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо с еднакъв идентификационен номер;

♦ са въведени в регистъра на БАБХ с предназначение „за месо“;

♦ са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект;

♦ имат индивидуални паспорти.

Животно със сменено предназначение, заявено към първата година на кандидатстване по схемите за обвързано с производството подпомагане, се счита за животно с нередност.

Помощта по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници се изплаща до 250-то допустимо за подпомагане по схемата животно в стопанството.  Размерът на помощта по схемата се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които има минимален брой родени телета.

 
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4