Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Специално плащане за памук (Памук)

Специално плащане за култура памук (Памук)


Право на специално плащане за памук имат земеделските стопани, които са спазили следните правила:


♦ да е отгледан на територията на страната;

♦ да принадлежи към сорт, който е вписан в Сортовата листа на Република България за съответната година или в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз;

♦ Минималната гъстота на посевите да е не по-малко от 8000 бр./дка.

 

Кандидатите по схемата трябва да предоставят:


♦ Сертификат, издаден при условията и по ред, определен от Закона за посевния и посадъчния материал, за сортовете, вписани в Сортовата листа на Република България или документ/етикет, издаден от съответната служба на държавата-членка, вписани в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз - при подаване на заявлението за подпомагане;

♦ Сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция от културата памук, а когато са производители и преработватели едновременно, могат да предоставят и складови разписки към 1 декември на годината на кандидатстване.

 
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4