Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Схема за дребни земеделски стопани (ДЗС)

Схема за дребни земеделски стопани (ДЗС)

Право на подпомагане по схемата имат земеделски стопани, които през 2015 са се включили в Схемата за дребни земеделски стопани и отговарят на минималните изисквания за получаване на директни плащания.

Ако земеделският стопанин вземе решение да продължи участието си в схемата през целия програмен период 2015-2020 г. е необходимо всяка година да потвърждава участието по схемата чрез подаване заявление за подпомагане съгласно Наредба № 5 от 27.02.2009 г. в рамките на периода за подаване на заявления за директни плащания.

Кандидатите трябва да поддържат през целия период на участието си в схемата най-малко допустимите площи, определена на база подаденото заявлението за 2015 г.

Ако имате намаление на земеделската площ, която обработвате през 2017 г. в сравнение с 2015 г., когато сте влезли за първи път в Схемата за дребни земеделски стопани, е по-целесъобразно да заявите участие по другите схеми за директни плащания, за които сте допустим,  като се откажете от участие в Схемата за дребни земеделски стопани.

При желание на ЗС да се откажат от участие по Схемата за дребни земеделски стопани могат да го направят чрез заявление за подпомагане отново в рамките на периода за подаване на заявления за директни плащания.

В случай че земеделският стопанин прекрати участието си по схемата през една от следващите кампании, не се допуска повторно заявяване на схемата.

Земеделските стопани, които участват по схемата са освободени от селскостопанските практики, които са благоприятни за климата (зелени директни плащания), както и от контрол на кръстосаното съответствие. Сумата на годишно плащане по схемата е не по-малка от левовата равностойност на 500 евро и не надвишава на левовата равностойност на 1250 евро. Подпомагането по схемата замества подпомагането по всички схеми за директна подкрепа.

 
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4