Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗO)

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОРАНЖЕРИЙНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (СЗО)

Право на подпомагане по схемата имат земеделски стопани, които:

Стопанисват минимум 0,5 хектара допустими площ със зеленчуци (заедно или по отделно) в оранжерии от следните видове култури: домати, пипер и краставици, и/или със зеленчуци – полско производство (заедно или поотделно) от следните видове култури: домати, пипер, краставици, корнишони, главесто зеле, кромид лук (зрял), патладжан, моркови, чесън (зрял) и картофи, когато;

♦ минималната площ на парцела със зеленчуци от горепосочените видове е 0,1 ха;

♦ площите отговарят на условията за подпомагане;

♦ от заявените за подпомагане площи през годината на заявяване е получен минимален добив от културите, които са заявени за подпомагане.

Земеделските стопани получават подпомагане по схемата, когато от тях през годината на заявяване е получен и реализиран на пазара минимален добив поне за една от заявените за подпомагане култури – оранжерийно производство.

 Размерът на помощта по схемата се определя на брой допустими за подпомагане хектари отглеждана култура, от които земеделските стопани са реализирали среден добив, съгласно приложение № 5 на Наредба 3. Подпомагат се толкова от допустимите хектари, за колкото са представени доказателства за реализирано средно количество домати, пипер и/или краставици – оранжерийно производство.

Кандидатите удостоверяват получаването на минимални добиви, като предоставят декларация и електронен опис по образец, както и документи, доказващи реализацията. Документите се предоставят в ОД на ДФЗ-РА в периода 1-31 януари на годината, следваща годината на подаване на заявление.

Документите, които ще се използват за доказване на минимални добиви за Кампания 2017 трябва да са издадени в периода 1 фев. 20167 г.-31 януари 2018 г.

 
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4