Държавен фонд "Земеделие"

  • София 1618, "Цар Борис III" 136,
  • ЕИК: 121100421
  • 02/81-87-100, 02/81-87-202
  • dfz@dfz.bg

Горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР.

Дирекция „Договориране”
0884 362 285; 0889 502 487;
Дирекция „Оторизация”
0889 922 624; 0889 502 906
Сигнали за пожари в земеделски площи

pojari@dfz.bg

Министерство на земеделието

Схема за млади земеделски стопани (МЗС)

Схема за млади земеделски стопани (МЗС)

Право на подпомагане по схемата за млади земеделски стопани имат земеделските стопани, които:

♦ имат право на плащане по СЕПП;

♦ са на не повече от 40 години в годината на подаване на заявление по схемата МЗС;

♦ за първи път създават стопанство като ръководители или които вече са създали такова в рамките на 5 години;

Кандидатите, които завяват за първи път през 2017 г. участие по схемата трябва да предоставят до 1 декември 2017 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ един от следните документи за придобити професионални умения и познания:

♦ завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина;

♦ завършено средно икономическо образование със земеделска насоченост;

♦ завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина;  

♦ завършено висше икономическо образование със земеделска насоченост;  

♦ удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство.

Земеделските стопани имат право на подпомагане за първите 30 ха. Плащането се отпуска за срок най-много пет години, като срокът се намалява с броя на годините, които са изминали от създаването на стопанството. Участието по схемата е необходимо да се заявява за всяка кампания.а лични и географски данни за кандидатите в ИСАК.

 
May
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4